Obserwuj nas na

Kielce

Bliżej podpisania umowy na realizację S74

Dodano

Zakończyła się przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obligatoryjna kontrola uprzednia przetargu na realizację kolejnej w woj. świętokrzyskim inwestycji w ciągu drogi ekspresowej S74. Postępowanie dotyczyło zaprojektowania i budowy odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za 713,4 mln zł. Umowa na realizację zostanie podpisana po dostarczeniu przez wykonawcę wymaganych dokumentów, w tym gwarancji należytego wykonania.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S74, o długości około 5 km, połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce - Cedzyna. Inwestycja skutecznie odseparuje ruch tranzytowy od lokalnego dzięki przeprowadzeniu ciągu głównego S74 na przeważającym odcinku w wykopie. W ramach prac powstaną m.in. dwa tunele drogowe.

Inwestycja w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżujących zarówno tranzytem, jak i lokalnie w obrębie Kielc.

Trasę będzie można pokonać drogą ekspresową w około trzy minuty. Dla ruchu lokalnego zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe połączenia komunikacyjne północ-południe, z uwzględnieniem ruchu pieszego. Lokalne skrzyżowania usytuowane będą nad drogą ekspresową, w większości na dotychczasowym poziomie.

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych (Hubalczyków, Zagnańska) i dwóch tuneli. Dłuższy z nich, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między ulicami Klonową a Warszawską. To odpowiedź na postulaty mieszkańców miasta. Planowana jest również m.in. budowa wiaduktu nad S74 w ciągu ulicy Transportowców i ronda nad tunelem pod ulicą Olszewskiego. Wzdłuż nowego odcinka wybudowana zostanie też droga rowerowa.

Przejście przez Kielce to kluczowa inwestycja dla budowy S74. Droga w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, poprawiając także skomunikowanie z woj. lubelskim. Mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych w woj. podkarpackim.

Nowa droga realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego. Inwestycja stanowić będzie kontynuację podjętych już działań w ramach S74.

Do włączenia nowej drogi przystosowany został węzeł Kielce Zachód, wybudowany w ciągu S7 na obwodnicy Kielc oraz istniejący, około 7-kilometrowy odcinek S74 Kielce – Cedzyna z węzłem Bocianek. W marcu 2022 r. rozpoczęła się realizacja S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, a to oznacza, że po wybudowaniu przejścia przez Kielce kierowcy korzystać będą nieprzerwanie z blisko 30-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy między Mniowem a Cedzyną. Trwa również realizacja obwodnicy Opatowa w ciągu S74 w województwie świętokrzyskim.

Źródło: GDDKiA

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media