Obserwuj nas na

Kielce

Kabiny dezynfekujące na dworcu i w ratuszu (zdjęcia)

Dodano

Miasto Kielce kupiło dziewięć bramek do dezynfekcji z pomiarem temperatury oraz dwie do pomiaru temperatury.

Urządzenia stanęły na Dworcu Autobusowym przy ul. Czarnowskiej oraz w budynkach Urzędu Miasta na Rynku i przy ul. Strycharskiej.

Kabiny składają się z dwóch części. W pierwszej zainstalowany jest bezdotykowy termometr oraz dozownik z płynem do dezynfekcji. W drugiej części urządzenia, przez mgławienie dezynfekowane jest okrycie wierzchnie wchodzącego.

Dodatkowo Miasto Kielce kupiło także dwie bramki do pomiaru temperatury, które zostały zainstalowane w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego – Miasta Kielce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Całkowita wartość projektu: 4.294.013,75 zł
Dofinansowanie: 3.649.907,97zł
Wkład własny: 644 105,78 zł
Termin realizacji 01.02.2020 – 30.06.2021

Urząd Miasta Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media