Obserwuj nas na

Kielce

Kielecki Dom Polsko-Ukraiński otwarty (zdjęcia)

Dodano

Przy ul. Urzędniczej 3 powstał ośrodek pomocy Ukraińcom, a także osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem z terenu Kielc i okolic „Dom Polsko-Ukraiński”. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. W uroczystym otwarciu domu udział wziął prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz pełnomocnik Prezydenta Kielc do spraw działań miasta na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny.

Gośćmi uroczystości byli również: Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, kielecki radny Arkadiusz Ślipikowski, senator Krzysztof Słoń, poseł Piotr Wawrzyk oraz biskup kielecki Jan Piotrowski.

– Naszym celem jest pomoc potrzebującym Ukraińcom i Polakom w integracji ze społeczeństwem, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formatach, stworzeniu przestrzeni wymiany doświadczeń i poczuciu przynależności do wspólnoty – mówił ks. Andrzej Drapała, prezes Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie. – Na bazie Domu Polsko-Ukraińskiego odbywają się różne spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Współpracujemy z różnymi instytucjami, projektami i ośrodkami konsultacyjnymi dla Ukraińców otwartymi w Kielcach – dodał.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta w trakcie uroczystości pogratulował prezesowi Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. dr Andrzejowi Drapale inicjatywy stworzenia placówki oraz podkreślił, że powstanie Domu nie było by możliwe bez dobrej współpracy Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz wsparcia z poziomu rządu i samorządu. – Każda tego typu inicjatywa to gest solidarności z naszymi sąsiadami z Ukrainy, a obecnie mieszkańcami naszego miasta – mówił.

Dom Polsko-Ukraiński działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oferując pomoc i wsparcie w różnych obszarach. Pomaga w poszukiwaniu przystępnych cenowo mieszkań do wynajęcia. Prowadzi kursy i warsztaty w ramach projektu „Równać Szanse”. Pomaga znaleźć pracę i wspiera w jej wykonywaniu. Kieruje na kursy języka polskiego, organizowane w Kielcach przez różne instytucje i organizacje. Prowadzi konsultacje prawne i ogólne lekcje wprowadzające na temat norm prawnych i przepisów Polski, jak i na temat dalszej legalizacji pobytu w kraju. Ponadto prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem dla dzieci oraz dorosłych. We współpracy z Centrum Integracji Społecznej placówka organizuje różnego rodzaju warsztaty, wycieczki, zajęcia oraz spotkania z Ukraińcami. We współpracy z Klubami Seniora i Wolna Strefa odbywa się wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Pracy, na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” organizowanego w ramach Resorowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2025. Wartość 1 073 660. W całości dofinasowane w ramach zadania pn. „Równać Szanse”.

Urząd Miasta Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media