Obserwuj nas na

Kielce

Stypendia dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku

Dodano

W Domu Środowisk Twórczych, dziś o godzinie 10.00 odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów studentom, którzy jako maturzyści uzyskali bardzo dobre wyniki oraz zdecydowali się kontynuować naukę na jednej z kieleckich uczelni wyższych. W roku akademickim 2021/2022 z pomocy finansowej w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce skorzysta 70 osób.

Stypendia od prezydenta Kielc, Bogdana Wenty otrzyma dziś 61 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz 9 z Politechniki Świętokrzyskiego. Największą grupę, 28 osób stanowią studenci kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK. Wsparcie finansowe adresowane jest do studentów pochodzących zarówno z Kielc, jak i innych miast – również z zagranicy. Większość stypendystów to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jedna osoba pochodzi z Ukrainy.

Miasto Kielce na realizację Międzynarodowego Programu Stypendialnego przeznaczyło w tym roku 315 tysięcy złotych. Stypendia w wysokości 500 złotych będą wypłacane za okres od października do czerwca 2022 roku.

Stypendium przysługuje studentowi, który ma status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w Kielcach, uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 78 proc. liczony jako średnia z dwóch wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Program skierowany jest również do finalistów i laureatów turnieju lub olimpiady tematycznej oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Urząd Miasta Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media