Obserwuj nas na

Kielce

Wybrano ofertę w przetargu na realizację S74 od Cedzyny do Łagowa

Dodano

Najkorzystniejszą ofertę na realizację około 30-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej złożyła firma Mota-Engil Central Europe. Wartość oferty to ok. 1,1 mld zł. Warunkiem podpisania umowy z wykonawcą będzie m.in. brak odwołań od wyboru oferty i pozytywny wynik obligatoryjnej kontroli uprzedniej, którą przeprowadza Prezes UZP.

To drugi wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu ogłoszonym w styczniu ub. roku. W maju zostały otwarte oferty w postępowaniu, które cieszyło się dużym zainteresowaniem – wpłynęło 11 ofert. Sześciu z jedenastu oferentów nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jeden nie udzielił wyjaśnień w terminie, a oferta kolejnego w wyniku badania i oceny ofert została odrzucona na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Finalnie w postępowaniu pozostało trzech potencjalnych wykonawców i 11 października 2023 r. został wskazany jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Stecol. Do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wniesiono dwa odwołania od wyboru. Pierwsze na odrzucenie oferty najtańszej, a drugie na dokonany wybór oferty – drugiej pod względem cenowym. KIO w grudniu ub. roku nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie badania i oceny ofert oraz unieważnienie odrzucenia oferty najtańszej. Zgodnie z wyrokiem KIO czynności te zostały podjęte.

Odcinek między Cedzyną a Łagowem to najdłuższy fragment S74 w województwie świętokrzyskim, a jednocześnie najdroższa inwestycja w historii regionu. Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 30 km biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, na terenie powiatu kieleckiego, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów i 13 mostów. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne.

Aktualnie trwa realizacja pięciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości ok. 74 km. W styczniu ub. roku złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (ok.16,4 km). Jej uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale br.

Również w ub. roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce. W I kwartale br. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID. Dobiega końca opracowanie dokumentacji projektowej.

W marcu 2023 rozpoczęły się roboty budowalne na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 6,5 km). Zakończenie inwestycji, realizowanej w systemie Projektuj i buduj od czerwca 2021 r., planowane jest pod koniec 2024 r.

We wrześniu 2023 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S74 od granicy województw łódzkiego/świętokrzyskiego do Mniowa. To najdłuższy już realizowany odcinek S74 (ok. 27,5 km). W październiku podpisana został umowa na realizację S74 od Łagowa do Opatowa (ok.18 km). Roboty budowalne na obu odcinkach planowane są od 2025 roku.

Źródło: GDDKiA Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media