Obserwuj nas na

Kielce

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w świętokrzyskim

Dodano

Wyniki egzaminu ósmoklasistów pokazują, że matematyka wciąż jest największym wyzwaniem dla uczniów. Zarówno średnia krajowa, jak i ta w województwie świętokrzyskim wynosi 52% możliwych do zdobycia punktów. Najtrudniejsze okazało się zadanie 19., które wymagało użycia wzoru na objętość ostrosłupa.

Wyniki z języka polskiego były lepsze. Średnia w województwie wyniosła 59%, co jest o 2 punkty procentowe mniej niż średnia krajowa. Język angielski również wypadł nieco gorzej w regionie – średnia to 64%, podczas gdy krajowa to 66%.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach, Dorota Białek-Sołtys, jest dumna ze swoich uczniów, zwłaszcza biorąc pod uwagę specyficzne wyzwania, jakie musieli pokonać. Klasa, która zdawała egzamin, składała się z 7 uczniów z Ukrainy i 3 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyniki tej klasy to 65% z języka polskiego, 68% z angielskiego, 81% z niemieckiego i 52% z matematyki.

W Szkole Podstawowej nr 25 na kieleckich Ślichowicach, gdzie egzamin zdawało cztery klasy, wyniki również są imponujące: 71% z języka polskiego, 69% z matematyki i 84% z angielskiego. Dyrektor Sylwester Ozga podkreśla, że sukces jest efektem zaangażowania zarówno nauczycieli, jak i uczniów, którzy systematycznie pracowali nad swoją wiedzą.

Ogólnie rzecz biorąc, choć matematyka pozostaje trudnym przedmiotem, wyniki z języków i ogólne zaangażowanie uczniów i nauczycieli wskazują na sukcesy w innych obszarach edukacji.

PAP

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media