Obserwuj nas na

Busko-Zdrój

Ważne porozumienie dla rozwoju uzdrowisk w naszym regionie

Dodano

W środę 14 lipca podpisano porozumienie dotyczące Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji „Świętokrzyskie Uzdrowiska”. Gminy Pińczów, Busko – Zdrój, Kazimierza Wielka i Solec – Zdrój oraz powiaty buski i kazimierski nawiązują współpracę dotyczącą obszaru uzdrowiskowego.

Przedstawiciele samorządów podpisali porozumienie określające zasady współpracy w ramach Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji „Świętokrzyskie Uzdrowiska”, a także jej opracowania.
Podpisanie dokumentu oznacza, że wszystkie wyżej wymienione samorządy będą ściśle ze sobą współpracować i wspierać się w zakresie uzdrowiskowym.

Porozumienie ma przede wszystkim na celu promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących OSI „Świętokrzyskie Uzdrowiska”, określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy stron porozumienia. Podpisany dokument umacnia także pozycję samorządów w staraniu się o środki finansowe na rozwój poszczególnych uzdrowisk. Partnerzy mają możliwość zgłaszania propozycji projektów do strategii OSI ŚU na rzecz swoich mieszkańców.

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media