Obserwuj nas na

Wiślica

Trwa modernizacja Muzeum Archeologicznego

Dodano

W Wiślicy trwa modernizacja Muzeum Archeologicznego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. Aktualnie mają miejsce prace wykończeniowe (układanie płytek, zabudowa płytami kartonowo–gipsowymi ) oraz konstrukcyjno–żelbetowe na ostatnim odcinku korytarza podziemnego przy frontowej części kolegiaty.

Przeprowadzane są również prace izolacyjne na stropach w części wschodniej korytarza, instalacyjne: wentylacji, klimatyzacji, wodno–kanalizacyjne, elektryczne i konserwatorskie w pawilonie i w podziemiach bazyliki. Zakończono polowe badania archeologiczne.

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego jest realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt ten pozwoli na zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: 26.065.163,64 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 85% wartości wydatków kwalifikowanych

Continue Reading
Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media