Obserwuj nas na

Jędrzejów

Oferty wyłonione. DK 78 i 79 będą rozbudowane

Dodano

GDDKiA wyłoniła oferty w przetargach na prace przygotowawcze do rozbudowy i wzmocnienia czterech odcinków DK78 i DK79 w woj. świętokrzyskim o łącznej długości ok. 50 km. Umowy z wykonawcami na opracowanie Studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych i uzyskanie decyzji środowiskowych zostaną podpisane po zakończeniu procedur przetargowych.

Postępowania przetargowe na prace przygotowawcze dla trzech odcinków DK78 i odcinka DK79 było ogłoszone w listopadzie ub. roku. Zadaniem wyłonionych w przetargach wykonawców będzie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy i wzmocnienia odcinków:

– DK78 granica województwa śląskiego i świętokrzyskiego (Goleniowy) – Nagłowice ok. 14,8 km
– DK78 Nagłowice – Prząsław ok.10,3 km
– DK78 Jędrzejów – Kije ok.17,7 km
– DK79 Sośniczany – Koprzywnica ok. 7,2 km

Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie uzyskanie decyzji środowiskowych dla inwestycji w ciągu 25 miesięcy od podpisania umów. Podczas prac przygotowawczych wystudiowane zostaną warianty rozwiązań technicznych dla poszczególnych odcinków z uwzględnieniem nowych przebiegów np. obwodnicy Nagłowic. Kolejnym krokiem będą przetargi na projekty i roboty budowlane. Po zakończeniu inwestycji drogi będą przystosowane do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś.

W przetargu na opracowanie STEŚ dla obcinka DK78 Jędrzejów – Kije wyłoniona została oferta Multiconsult Polska z kwotą ok. 2,9 mln zł. W pozostałych trzech przetargach najkorzystniejsze oferty złożyła firma Mosty Katowice – dla odcinka DK78 granica województwa – Nagłowice za ok. 3,2 mln zł, odcinka DK78 Nagłowice – Prząsław za ok. 1,9 mln zł, odcinka DK79 Sośniczany – Koprzywnica za ok. 2,3 mln zł. Jednym z warunków podpisania umów z wykonawcami będzie brak odwołań o decyzji komisji przetargowych.

Do podobnego standardu, a także do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś dostosowanych będzie pięć odcinków DK79 o łącznej długości ok. 74 km. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy fragmentów DK79 Ożarów – Sobótka, Skrzypaczowice – Osiek, Osiek – Połaniec, Połaniec – Słupia i Słupia – Nowy Korczyn. Zadaniem projektantów jest przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 34 miesięcy od podpisania umów czyli w 2024 i 2025 roku. W 2022 roku zakończyła się rozbudowa odcinka DK78 Kije – Chmielnik o długości ok. 10 km. Droga została przystosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś.

Źródło: GDDKiA Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media