Obserwuj nas na

Kazimierza Wielka

Grodzisko w Stradowie może stać się atrakcyjniejsze dla turystów

Dodano

Kilka dni temu w Czarnocinie odbyła się zorganizowana z inicjatywy wójt Marii Kasperek konferencja, podczas której poruszano sprawę koncepcji zagospodarowania terenu wokół Grodziska w Stradowie. Podczas spotkania wypracowano harmonogram działań zmierzających do uatrakcyjnienia grodziska oraz uzyskania środków finansowych na rozwój turystyczny zabytku.

Grodzisko w Stradowie jest pozostałością dużego grodu, którego powstanie datuje się na VIII-X wiek. Szacuje się, że gród wraz z podgrodziami i osadami przygrodowymi mógł mieć około 45 hektarów, samo grodzisko ma ich 25. Prawdopodobnie był to jeden z największych grodów znajdujących się na obecnych ziemiach polskich. Naukowcy wiążą go z państwem Wiślan, niektórzy twierdzą że mógł być nawet jego stolicą.

W pierwszym poświęconym Grodzisku spotkaniu wzięli udział Anna Żak, świętokrzyski konserwator zabytków; Daniel Czernek, kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych, Techniki i Rejestru Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach; Zbigniew Myczkowski, profesor nauk technicznych Politechniki Krakowskiej; historyk Roman Marcinek oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Gminę Czarnocin reprezentowali: Maria Kasperek, wójt gminy; sekretarz Agata Wróbel; Kazimierz Warszawa, przewodniczący Rady Gminy oraz Katarzyna Krawiec, radna i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Stradowie.

Zebrani podkreślali, że ich wspólnym celem jest doprowadzenie do tego, aby Grodzisko zostało uznane za pomnik historii. Na pierwszym spotkaniu poruszono najważniejsze sprawy, póki co jednak bez szczegółów. Planowane są kolejne zebrania dotyczące zagospodarowania terenu grodziska, także z udziałem specjalistów. Na ten moment podjęto decyzje dotyczące stworzenia małej infrastruktury dla turystów. Na początku przyszłego roku w Stradowie powstać miałoby Centrum Informacji Turystycznej, punkt gastronomiczny i toalety. Z czasem mogą dojść kolejne udogodnienia dla odwiedzających ten zabytek.

Fot.: Shutterstock

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Reklama

Copyright © 2022 Spotted: Media