Obserwuj nas na

Kazimierza Wielka

Pożegnanie komendanta powiatowego policji w Kazimierzy Wielkiej

Dodano

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego szefa jednostki insp. Jacka Piwowarskiego. Po 32-letniej służbie, w tym 12 latach spędzonych na kierowniczym stanowisku w kazimierskiej policji, komendant przeszedł na emeryturę. Od jutra obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej pełnił będzie dotychczasowy zastępca nadkom. Tomasz Zwolski. Podczas uroczystości obecny był szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta.

Dzisiejszy dzień z pewnością na długo zapisze się w pamięci policjantów z kazimierskiej komendy, a przede wszystkim insp. Jacka Piwowarskiego, który po 32 latach służby w Policji odchodzi na emeryturę.

Pożegnanie pana Komendanta rozpoczęło się zgodnie z ceremoniałem, od złożenia meldunku i wprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. Następnie odczytany został rozkaz personalny o zdaniu stanowiska służbowego przez insp. Jacka Piwowarskiego, po czym ustępujący ze stanowiska złożył stosowny meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach. W trakcie dzisiejszej uroczystości obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej powierzone zostały nadkom. Tomaszowi Zwolskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej.


Szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta oraz zebrani goście, podczas przemówień dziękowali za oddanie, siłę i upór w dążeniu do celu, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kazimierskiego.


Odchodzący na emeryturę insp. Jacek Piwowarski podziękował wszystkim za lata dobrej współpracy, przychylność, a także pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć.


W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza kazimierskiej komendy oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. Prokurator Rejonowy w Pińczowie Pani Jolanta Doroz, Starosta Powiatu Kazimierskiego Pan Jan Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Pan Jerzy Bojanowicz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Kazimierskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Pan starszy kapitan mgr inż. Marcin Oziębło, Ksiądz Kapelan Marian Fatyga.

Dziękując za wieloletnią służbę insp. Jackowi Piwowarskiemu życzymy szczęścia, spełnienia i sukcesów na policyjnej emeryturze.

KPP

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media