Obserwuj nas na

Chmielnik

Bez objazdów na DK78 Kije – Chmielnik

Dodano

Dobiegł końca pierwszy etap rozbudowy drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik. W przyszłym roku prace będą kontynuowane na fragmencie DK78 przed Chmielnikiem. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na lipiec 2022 roku.

Droga krajowa nr 78 to ważna trasa łącząca województwo świętokrzyskie ze Śląskiem i południową granicą państwa. DK78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73. W ramach pierwszego etapu inwestycji, około 9-kilometrowy odcinek między Kijami a Chmielnikiem został rozbudowany, wzmocniony i dostosowany do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Poprawę bezpieczeństwa i skrócenie czasu podróżowania zapewnia także wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy, który zastąpił tradycyjny jednopoziomowy przejazd kolejowy.

Projekt zakładał także wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami. W ramach inwestycji powstały też chodniki, zjazdy i zatoki autobusowe, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Posadzono również drzewa i krzewy. W ramach inwestycji, o wartości około 60 mln zł, poprawiono także geometrię drogi poprzez m.in. złagodzenie łuków i spadków. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów wybudowane zostały drogi dojazdowe. Odcinek zyskał parametry drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

W przyszłym roku, zgodnie z planem, kontynuowane będą roboty remontowe na około 1,5-kilometrowym odcinku DK78 w miejscu skrzyżowania z przyszłym przebiegiem DK73 (projektowanym w ramach prac przygotowawczych dla obwodnicy Chmielnika). Prace remontowe rozpoczną się, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. W czasie kontynuacji robót, planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego i czasowe przywrócenie objazdów dla ruchu tranzytowego.

Źródło: GDDKiA Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Reklama

Copyright © 2022 Spotted: Media