Obserwuj nas na

Końskie

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Końskie

Dodano

Miasto i Gmina Końskie przystąpiło do sporządzenia planu ogólnego. Dokument będzie w sposób jednoznaczny określał nie tylko, gdzie będzie można się budować, ale też jakiego typu, przeznaczenia oraz parametrów będą mogły to być budynki. Do końca lipca za pośrednictwem specjalnego formularza można zgłaszać swoje oczekiwania i pomysły dotyczące konkretnej nieruchomości.

Plan ogólny zostanie sporządzony dla całego miasta i gminy z wyłączeniem terenów zamkniętych (obszarów o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, np. tereny kolejowe).

Na podstawie tego dokumentu będą wydawane wszelkie decyzje administracyjne, na przykład decyzje o warunkach zabudowy. W planie ogólnym, co bardzo istotne, określony zostanie obszar, w którego granicach będzie można wydawać warunki zabudowy. Poza tymi granicami takiej możliwości nie będzie. Co ważne, plany miejscowe oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z planem ogólnym.

Do planu ogólnego nie będzie można dodać terenów budowlanych bez uzasadnienia, ponieważ reforma planowania przestrzennego wprowadziła obowiązek bilansowania nowych terenów budowlanych w oparciu o aktualną i prognozowaną liczbę mieszkańców miasta i gminy Końskie.

Plan ogólny musi być uchwalony nie później niż do końca grudnia 2025 roku.

Do 31 lipca Miasto i Gmina Końskie będzie zbierać wnioski z oczekiwaniami względem przygotowywanego dokumentu od wszystkich zainteresowanych, np. osób fizycznych czy organizacji. Dzięki temu mieszkańcy mogą mieć wpływ na to w jaki sposób w przyszłości będą zabudowywane tereny i co się na nich znajdzie.

Wnioski można zgłaszać tylko za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie https://umkonskie.pl/.

Wniosek można wypełnić i przesłać do Urzędu Miasta I Gminy Końskie na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@umkonskie.pl lub poprzez E-PUAP pod adresem skrzynki /UMiGKonskie/skrytka , na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Wydrukowany i wypełniony formularz w formie papierowej należy dostarczyć pod adres: Urząd Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.

Formularz i wszystkie niezbędne informacje można także znaleźć pod adresem: https://bip.umkonskie.pl/wiadomosci/17902/plan_ogolny_miasta_i_gminy_konskie

W razie pytań można kontaktować się z Wydziałem Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: tel. 41 372-32-49 wew. 211.

Źródło: UMiG Końskie

  Continue Reading
  Reklama

  Dodaj komentarz

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Copyright © 2022 Spotted: Media