Obserwuj nas na

Kielce

S74 w woj. świętokrzyskim wydłuży się o 27,5 km! (zdjęcia)

Dodano

22 września 2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę 27,5 km odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do miejscowości Mniów. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

— Podpisana dzisiaj umowa to krok naprzód w rozwoju regionu świętokrzyskiego. Ta inwestycja otworzy nowe możliwości transportowe i gospodarcze, skracając czas podróży i zwiększając atrakcyjność Kielc i okolic dla inwestorów oraz mieszkańców. Każda kolejna podpisywana umowa przybliża nas do pełnej realizacji drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie — powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Odcinek od granicy województw do Mniowa zrealizuje wyłoniona w przetargu firma Stecol Corporation za kwotę ok. 1 mld zł, w terminie 39 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie nowej drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 27,5 km, która połączy się z fragmentem realizowanej obecnie drogi ekspresowej od Mniowa do węzła Kielce Zachód. W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym: Ruda Maleniecka, Radoszyce i Smyków. Powstaną także 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in. 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, przejście górne dla zwierząt średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, a także 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych. Ponadto w Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego, a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych.

W województwie świętokrzyskim trwa realizacja czterech odcinków S74 o łącznej długości ponad 55 km. W styczniu 2023 r. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S74 od Mniowa do Kielc. Jej uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych, które powinny się zakończyć w II połowie 2025 r.

W styczniu 2023 r. podpisana została również umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka drogi S74 pomiędzy węzłami Kielce Zachód i Kielce. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, a pod koniec roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w II połowie 2026 r.

W marcu br. rozpoczęła się budowa obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i DK9. Zakończenie inwestycji, realizowanej w systemie „projektuj i buduj”, planowane jest pod koniec 2024 r.

Ponadto GDDKiA wyłoniła wykonawcę odcinka trasy od Łagowa do początku obwodnicy Opatowa. Obecnie GDDKiA oczekuje na zakończenie kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W najbliższym czasie wyłoniona zostanie również oferta w przetargu na realizację S74 od Cedzyny do Łagowa.

GDDKiA jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej dla dróg ekspresowych S12 i S74 na terenie województwa łódzkiego. Następnie rozpocznie się kolejny etap realizacji S74, od węzła Kozenin na S12 do granicy z woj. świętokrzyskim.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie został także złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S74 w woj. podkarpackim, między Opatowem a Niskiem. Decyzja ostatecznie ustali przebieg nowej trasy.

Źródło: GDDKiA Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media