Obserwuj nas na

Fałków

„Zatrzymaj historię… w słowie” i wygraj atrakcyjne nagrody

Dodano

Masz lekkie pióro i lubisz czasami napisać coś „do szuflady”? Powinien więc zainteresować cię konkurs organizowany przez Fundację Triada. „Zatrzymaj historię… w słowie” – organizatorzy zapraszają do słownej rywalizacji osoby w wieku od 15 do 20 lat, mieszkające na terenie powiatu koneckiego. Inicjatywa ciekawa także ze względu na nagrody – a te fundujemy m.in. my 😊

„Zatrzymaj historię… w słowie” to konkurs na wiersz o tematyce patriotycznej lub regionalnej. Swoje propozycje tekstów mogą nadsyłać osoby mieszkające na terenie powiatu koneckiego. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 15 do 20 lat.

-Poprzez organizację konkursu Fundacja Triada chce promować powiat konecki, a zarazem wspierać zainteresowanie młodzieży historią regionu. Mamy także nadzieję, że nasza inicjatywa pobudzi kreatywność i „literackiego ducha” wśród młodych mieszkańców powiatu – mówią organizatorzy.

Organizatorzy przewidzieli dla laureatów atrakcyjne nagrody:

 • za 1 miejsce: 500 zł (ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości)
 • za 2 miejsce: 250 zł (ufundowane przez KSWP)
 • za 3 miejsce: 100 zł (ufundowane przez KSWP i portal tkn24.pl)

W Konkursie przyznane zostaną także nagrody rzeczowe o łącznej wartości 450 zł przekazane przez:

 • Spotted Media – nagrody o wartości 200 zł
 • Portal tkn24.pl – nagrody o wartości 100 zł
 • Muzeum im. Orła Białego – nagrody o wartości 150 zł

Nadesłane prace powinny spełniać kilka kryteriów:

 1. Tematyka utworu (jedna lub więcej): patriotyzm; umiłowanie ojczyzny lub rodzinnego regionu; historia, kultura i dziedzictwo regionu.
 2. Utwór może dotyczyć jednego lub wielu tematów, określonych w §2 ust. 6 pkt 1 regulaminu.
 3. Dozwolone są wszelkie formy gatunkowe wiesza (sonet, ballada, fraszka, tren, satyra, epigramat, haiki itp.).
 4. Utwór powinien być dłuższy niż 2 strofy lecz nie dłuższy niż 10 strof, przy czym Utwór nie powinien zawierać strof większych niż decyma.
 5. Utwór nie może zawierać odniesień do wydarzeń, życia, postaci i czasu po 1950 roku.
 6. Utwór nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku.
 7. Utwór nie może być pracą niesamodzielną, wcześniej publikowaną lub nagradzaną
  w innych konkursach.
 8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 9. W zgłoszeniu Uczestnik poza zgłaszającym Utworem musi zawrzeć następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu oraz zgodę opiekunów prawnych, jeżeli z dniem wysyłania pracy nie ma ukończonych 18 lat.

Ważne! Uczestnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

Prace konkursowe można nadsyłać od 4 do 24 kwietnia na adres mailowy fundacjatriada@gmail.com

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, który można znaleźć na stronie konkursu na Facebooku.

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Reklama

Copyright © 2022 Spotted: Media