Obserwuj nas na

Pierzchnica

Kolejne dwie gminy przejdą rewitalizację

Dodano

Kolejne świętokrzyskie gminy – Pierzchnica i Ruda Maleniecka zyskają nowy blask dzięki wsparciu środków unijnych w ramach działań rewitalizacyjnych. Podpisano dwie umowy na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Rewitalizacja Pierzchnicy
Dzięki wsparciu z funduszy unijnych gmina Pierzchnica będzie realizować projekt „Inwestujemy w przyszłość – rewitalizacja Pierzchnicy”, którego całkowita wartość wynosi 5 mln 346 tys. zł, zaś dofinansowanie – 3 mln 591 tys. zł.

W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni przy zabytkowych „piwniczkach” na Górze Piwnicznej oraz ich odnowienie, wybudowany zostanie także plac zabaw. Jednym z elementów rewitalizacji jest również kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia oraz budynku szkoły, którego część pomieszczeń zostanie zaadaptowana na Gminny Ośrodek Kultury. Przewidziano również poprawę funkcjonalności rynku, modernizację kanalizacji przy ul. Piłsudskiego, modernizację ulic i chodników, budowę parkingów przy ulicach Urzędniczej, Piłsudskiego oraz Wyszyńskiego. Wymienione zostanie oświetlenie uliczne, a na osiedlu Leśnictwo powstanie plac zabaw, wybudowane zostanie również boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki. Powierzchnia obszarów objętych projektem to prawie 11 ha.

Inwestycje w Rudzie Malenieckiej
Kompleksową rewitalizację, której wartość całkowita zamyka się w kwocie 6 mln 341 tys. zł przejdzie również gmina Ruda Maleniecka. Dofinansowanie unijne projektu to prawie 4 mln zł. W ramach projektu planowano m.in. przebudowę dróg, termomodernizację, wymianę lamp i opraw oświetleniowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach, montaż monitoringu, doposażenie Biblioteki Gminnej, budowę wiaty przy obelisku, przebudowę i termomodernizację istniejącego budynku wielofunkcyjnego, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych oraz prace przy cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej. W ramach rewitalizacji realizowane będą także działania zaplanowane przez partnerów projektu – Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska (renowacja budynku) oraz powiat konecki (odwodnienie drogi powiatowej Ruda Maleniecka – Lipa – Jakimowice).

– Dzięki projektom rewitalizacyjnym zmienia się oblicze świętokrzyskich gmin, poprawia jakość życia ich mieszkańców, następuje ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Nie bez znaczenia jest także to, że w ramach działań rewitalizacyjnych wdrażane są rozwiązania przyjazne dla środowiska, a zdegradowane obszary zyskują nową funkcję.

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media