Obserwuj nas na

Opatów

Pierwsze roboty bitumiczne na budowie obwodnicy Opatowa

Dodano

Budowa obwodnicy Opatowa i wchodzi w kolejny etap. W kwietniu zakończył się montaż belek na najdłuższej estakadzie w ciągu drogi krajowej nr 9, w tym miesiącu ruszyły roboty bitumiczne na jezdni przyszłej drogi ekspresowej S74. W rejonie miejscowości Okalina ułożone zostały pierwsze odcinki podbudowy bitumicznej pod warstwy nawierzchni.

Obecnie na budowie obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 i S74 wykonywane są zarówno prace ziemne, jak i roboty bitumiczne. Kontynuowane są prace przy obiektach inżynierskich czyli mostach, wiaduktach, estakadach, przepustach i kładce dla pieszych. Ogólne zaawansowanie prac osiągnęło półmetek. Zakończone zostały odhumusowanie terenu i wymiana gruntów, przebudowa mediów i budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych. Zaawansowanie robót ziemnych czyli robót przy wykopach i nasypach osiągnęło ok. 75 procent. Na odcinkach z warstwami podbudowy z kruszywa rozpoczęło się układanie podbudowy bitumicznej, na której układane będą dwie warstwy nawierzchni.

Widoczne są już ustroje nośne 12 obiektów mostowych, również najdłuższej blisko 300-metrowej estakady w ciągu DK9. Zakończył się montaż 286 belek na tym obiekcie pełniącym funkcję mostu i przejścia dla zwierząt. Ustroje nośne większości mostów i wiaduktów są już zabetonowane, roboty związane z posadowieniem kontynuowane są jedynie na dwóch obiektach na odcinku przyszłej S74.

Wraz z postępem prac wprowadzane są zmiany organizacji ruchu lokalnego, dlatego apelujemy o zwracanie uwagi na zmieniające się tymczasowe oznakowanie.

Na ok. 12-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 9 i drogi ekspresowej S74 zaprojektowanych zostało 20 obiektów inżynierskich, w tym 14 mostów, wiaduktów i estakad oraz 6 dużych przepustów ekologicznych. Inwestycja zakłada budowę, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości 6,5 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 budowane są bezkolizyjne ronda. W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe. Pierwszy na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z budowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74. Drugi węzeł powstanie w Marcinkowicach, na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta. Dzięki budowie łącznika, kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin oraz Radom – Ostrowiec Świętokrzyski - Annopol – Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta.  Inwestycja połączy węzeł na DK9, planowany w ramach obwodnicy Opatowa, z DK74 w okolicy Adamowa. W inwestycji powstaną obiekty inżynierskie zlokalizowane na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda. Koszt budowy obwodnicy i łącznika to ponad 461 mln zł. Z obu odcinków korzystać będziemy już w przyszłym roku.

Źródło: GDDKiA Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media