Obserwuj nas na

Ostrowiec Świętokrzyski

Projektant obwodnicy Ostrowca wybrany

Dodano

Oferta firmy Mosty Katowice za ok. 8,2 mln zł wybrana została jako najkorzystniejsza w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka – Jacentów będzie miała ok. 12,9 km i biec będzie po nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni (umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg). Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie), sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt.

Inwestycja realizowana będzie w systemie tradycyjnym. Po opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na roboty budowlane. Wariant przebiegu trasy został wskazany w aktualnie obowiązującej decyzji środowiskowej. Tak jak w przypadku każdej inwestycji drogowej, szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną wypracowane na etapie projektu budowalnego, a zakres terenu pod inwestycję określi decyzja ZRID. Wniosek o wydanie tej decyzji zostanie złożony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w I kwartale 2024 roku.

Droga krajowa nr 9 Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Rzeszów stanowi fragment ważnej trasy, zapewniającej połączenie z południowo-wschodnią częścią kraju. Umożliwia m.in. dojazd do autostrady A4 oraz w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Realizacja planowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego pozwoli skrócić czas przejazdu w ruchu tranzytowym. Przyniesie również poprawę jakości życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez wyprowadzenie tranzytu, usprawnienie komunikacji lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyczyni się także do poprawy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej województwa świętokrzyskiego.

Źródło: GDDKiA

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media