Obserwuj nas na

Ostrowiec Świętokrzyski

Rusza budowa ronda na włączeniu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego do DK9

Dodano

Rozpoczyna się budowa ronda na włączeniu realizowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego do istniejącej drogi krajowej nr 9. W czasie robót wprowadzane będą zmiany organizacji ruchu.

W środę 15 marca został wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną na odcinku DK9 Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów w rejonie skrzyżowania ulicy Opatowskiej z ulicą Wąwozy. Po lewej (wschodniej) stronie DK9 rozpoczną się prace przy budowie pierwszej połowy czterowlotowego ronda w miejscu włączenia realizowanej obwodnicy do istniejącej trasy krajowej. W pierwszym etapie robót zamknięty zostanie lewy pas ruchu DK 9, a ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną odbywał się będzie pasem prawym. Analogiczna organizacja ruchu wprowadzona zostanie w czasie budowy drugiej, prawej połówki ronda. Roboty przy budowie ronda planowane są do sierpnia br.

Pomimo trwającej od połowy grudnia do połowy marca przerwy zimowej na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na odcinku od węzła Brezelia do DK9 kontynuowane były roboty, na które pozwalały warunki atmosferyczne. Wykonawca kontynuował m.in. prace przy budowie mostów i wiaduktów. Wykonywane były m.in. zbrojenia, montaż szalunków, roboty betoniarskie. W obrębie węzła Brezelia montowane były instalacje oświetleniowe, zabijane były także pale pod ekrany. Przy sprzyjających warunkach pogodowych kontynuowane będą rozbiórki nasypów przeciążeniowych na trasie głównej i formowanie nasypów docelowych. W okresie wiosennym wykonawca planuje kontynuację robót na całym odcinku obwodnicy. Zgodnie z umową powinny się one zakończyć one w kwietniu 2024 r. Mimo to wykonawca zadeklarował wykonanie w pierwszej kolejności i udostępnienie węzła Brezelia do czerwca br. czyli na 10 miesięcy przed zakończeniem kontraktu.

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego realizowana jest w systemie projektuj i buduj od 2020r. Pierwsze roboty na budowie blisko 3-kilometrowego jednojezdniowego odcinka DK9 ruszyły w drugiej połowie 2021 roku. Do tej pory wykonywane były m.in. roboty ziemne, prace przy zagęszczeniu, wzmocnieniu i odwodnieniu podłoża gruntowego z zastosowaniem nasypów przeciążeniowych. Rozpoczęła się także budowa obiektów mostowych. W br. zaplanowano m.in. roboty bitumiczne.

Źródło: GDDKiA Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media