Obserwuj nas na

Ostrowiec Świętokrzyski

Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy

Dodano

Rozpoczęły się roboty mostowe na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Kontynuowane są roboty ziemne, aktualnie zaawansowane w około 70 procentach. Postępują prace związane z przyspieszeniem odprowadzenia wody, zagęszczeniem i wzmocnieniem podłoża gruntowego.

Zgodnie z umową realizacja inwestycji w systemie projektuj i buduj rozpoczęła się w lipcu 2020 r., w 2021 roku zakończyło się opracowanie dokumentacji projektowej, a we wrześniu ub.roku Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co pozwoliło na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie polega na budowie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) poprowadzonej nowym śladem od węzła Brezelia do skrzyżowania typu rondo średnie z drogą krajową nr 9 w rejonie ul. Wąwozy. Odcinek drogi jednojezdniowej o długości 2,6 km będzie miał 2 pasy ruchu po 3,5 m szerokości, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości minimum 1,5 m (w tym opaskami bitumicznymi o szerokości po 0,7 m). Zaprojektowano także 6 obiektów mostowych (5 mostów i wiadukt nad drogą powiatową) oraz 2 duże przepusty pełniące funkcję przejść dla małych zwierząt.

Rozpoczęły się roboty palowe w lokalizacji przyszłych obiektów mostowych. Ogółem w ramach inwestycji wykonanych zostanie do głębokości ok. 6-8 metrów około 2 tysięcy pali stabilizujących podłoże gruntowe. W związku z warunkami gruntowymi wykonawca stosuje dostosowane do nich technologie pozwalające na uzyskanie wymaganej nośności podłoża pod przyszłą konstrukcję drogi. Chodzi np. o technologię z użyciem drenów pionowych do głębokości 6 – 11 metrów, specjalnych materaców transmisyjnych i nasypów przeciążeniowych dla szybszego odprowadzenia wody. Z uwagi na zmienny rodzaj gruntu występujący na obszarze tej inwestycji, wykonywane jest także wzmocnienie podłoża specjalnymi kolumnami betonowymi z głowicą kruszywową.

W najbliższym czasie kontynuowane będą roboty ziemne polegające na wykonywaniu nasypów i wykopów oraz prace związane z budową obiektów mostowych. Do końca roku planowane jest wykonanie ronda przy węźle Brezelia wraz z zakończeniem robót ziemnych oraz częściowym wykonaniem konstrukcji drogowych. To umożliwiłoby otwarcie zamkniętych obecnie ze względu na roboty budowlane łącznic węzła. Budowa ronda przy włączeniu w istniejącą DK9 planowana jest w przyszłym roku.

Źródło: GDDKiA Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media