Obserwuj nas na

Waśniów

Dwa nowe odcinki dróg powiatowych (zdjęcia)

Dodano

W gminie Waśniów zostały uroczyście oddane dwa nowe odcinki dróg powiatowych: w Kraszkowie i Nosowie. Zaraz potem nowy, choć niewielki, lecz ważny dla mieszkańców, odcinek na ul. Langiewicza w Kunowie, prowadzący do ronda.

W Kraszkowie był to odcinek o długości 637 m, zaś w Nosowie o długości 255 metrów. Obydwa zadania zostały wykonane w porozumieniu zarządu powiatu z samorządem gminy Waśniów, bez udziału środków zewnętrznych. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, wójt gminy Waśniów, Krzysztof Gajewski, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek, radny gminy, Piotr Kwaśniak oraz sołtys, Agnieszka Rychta, a także ks. Wiesław Grzegorczyk. Prace w Kraszkowie obejmowały remont nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy, odtworzenie obustronnych rowów odwadniających, wymianę przepustów oraz utwardzenie wjazdów do pól. Wartość tego zadania to blisko 436 tysięcy, z czego z budżetu gminy Waśniów pochodzi ponad 174 tysiące, zaś ponad 261 tysięcy to środki własne budżetu powiatu. W Nosowie remont nawierzchni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy wyniósł ponad 140 tysięcy, przy dotacji w wysokości ponad 70 tysięcy z budżetu gminy Waśniów i ponad 70 tysięcy z budżetu powiatu.

– To kolejny przykład dobrej współpracy z samorządami. Odcinek drogi w Kraszkowie jest bardzo ważny, gdyż na tę drogę nie mogliśmy uzyskać dofinansowania, a ze względu na zły stan techniczny, zdecydowaliśmy się wykonać to zadanie ze środków własnych powiatu przy współpracy z samorządem gminy Waśniów, który przekazał dotację na ten cel, za co serdecznie dziękują panu wójtowi K. Gajewskiemu i radnym gminy Waśniów. Podobne porozumienie zawarliśmy na wykonanie odcinka w Nosowie. Zdecydowaliśmy, że nie ma na co czekać i z budżetu powiatu zagospodarowaliśmy kwotę stanowiącą 50 proc. wartości zadania. Dzięki dobrej współpracy z burmistrzem Lechem Łodejem i Rada Miejską, udało nam się także wykonać odcinek ul. Langiewicza w Kunowie, za co również dziękuję – mówiła starosta, Marzena Dębniak.

W Kunowie na ul. Langiewicza to 125 metrowy odcinek drogi, który przez lata spędzał sen z powiek mieszkającym w pobliżu ludziom oraz kierowcom. Z uwagi na jego centralne położenie, tuż przed rondem, jest on często użytkowany. Mocno zniszczona nawierzchnia dawała się wszystkim we znaki. Prace poza remontem drogi obejmowały także obustronny remont chodników, które wykonano z kostki, z wyprofilowanymi wjazdami przy krawężnikach oraz odtworzeniem przejścia dla pieszych i oznakowaniem. Zadanie zostało wykonane w porozumieniu z burmistrzem Kunowa, Lechem Łodejem oraz radnymi Rady Miejskiej. Wartość tego zadania to ponad 174 tysiące, z czego ponad 80 tysięcy dołożyła gmina Kunów, a ponad 93 tysiące pochodzi ze środków własnych powiatu ostrowieckiego.

POŚw.

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media