Obserwuj nas na

Pińczów

160 rocznica wielkiej bitwy (zdjęcia)

Dodano

Kilkaset osób obejrzało rekonstrukcję Bitwy pod Grochowiskami. Wiekopomne starcie wojsk
powstańczych z armią carską miało miejsce 18 marca 1863 roku i przyniosło zwycięstwo polskim oddziałom dowodzonym przez gen. Mariana Langiewicza.

Równe 160 lat później mieszkańcy regionu uczcili pamięć tamtych bohaterów podczas uroczystości zorganizowanej przez Gminę Pińczów. Oficjalne obchody zainicjowała msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Bogucicach, celebrze przewodniczył ks. prałat Jan Staworzyński, dziekan Dekanatu Pińczowskiego i proboszcz z Bogucic, ks. Piotr Zagała. Po modlitwach uczestnicy rocznicowych obchodów zgromadzili się w miejscowości Grochowiska, gdzie ponad półtora wieku temu Powstańcy Styczniowi walczyli o wolną Polskę. Licznych gości powitał burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak. Gospodarz Pińczowa podkreślił potrzebę upamiętniania wydarzeń ważnych dla każdego Polaka i serdecznie podziękował wszystkim za liczne przybycie.

160 rocznicę Bitwy pod Grochowiskami świętowali senatorowie i posłowie, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, delegacja z partnerskiego francuskiego miasta Caudry z merem Frederic Bricout na czele, wicestarosta pińczowski Ryszard Barna, zastępca burmistrza MiG Pińczów Beata Kita, radni gminni z przewodniczącymi Zdzisławem Woźniakiem i Kazimierzem Klasińskim, radni powiatowi, gospodarze ościennych powiatów i gmin, dyrektorzy urzędów i instytucji, służby mundurowe reprezentujące Policję, Państwową Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Lasy Państwowe i Wojsko Polskie, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu powiatu pińczowskiego i buskiego, harcerze, strażacy OSP, strzelcy, organizacje, stowarzyszenia i mieszkańcy całego Ponidzia.

Apel Pamięci, uroczyste salwy, oficjalne przemówienia i złożenie kwiatów na powstańczej mogile były centralnym punktem obchodów, a ich zwieńczeniem była widowiskowa rekonstrukcja bitwy przed 160 laty. W inscenizacji udział wzięło kilkanaście grup rekonstrukcji historycznych z całego regionu świętokrzyskiego. Całość poprowadziła dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie dr Justyna Dziadek.

Integralną częścią obchodów 160 rocznicy Bitwy Pod Grochowiskami był rajd pieszy z Pińczowa na Grochowiska pod dowództwem ppłk Dariusza Grenia, a także rajd rowerowy koordynowany przez Iwonę Senderowską, dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. W trakcie wydarzenia, najmłodsi mogli uczestniczyć w grze terenowej „Tak, jak Powstańcy Styczniowi” przygotowanej przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pińczowie, pod kierunkiem dyrektor Agnieszki Kucybały.

Po zakończeniu uroczystości na Grochowiskach, gospodarze Miasta i Gminy Pińczów: burmistrz Włodzimierz Badurak i wiceburmistrz Beata Kita złożyli kwiaty u stóp Mogiły Powstańców Styczniowych w Kamedułach.

Źródło: UMiG Pińczów

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media