Obserwuj nas na

Sandomierz

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (zdjęcia)

Dodano

Sandomierskie obchody upamiętniające 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się 22 stycznia 2023 r. na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Udział w nich wzięli m.in.: Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Marek Kwitek poseł na Sejm RP, Paweł Niedźwiedź wicestarosta sandomierski wraz z zarządem powiatu oraz przedstawiciele: 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sandomierzu oraz Klubu Gazety Polskiej, Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu oraz mieszkańcy miasta.

Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia wiązanek oraz zapalenia zniczy na mogiłach uczestników powstania styczniowego Ignacego Marynowskiego, Lamberta Nejmarka oraz ks. Tomasza Sokalskiego na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Kolejną częścią wydarzenia była Msza święta w intencji powstańców styczniowych w kościele św. Józefa w Sandomierzu.

Następnie przybyłe delegacje uczciły powstańców styczniowych również poprzez złożenie wiązanek przed krzyżem przy kościele św. Józefa gdzie odbywały się manifestacje patriotyczne poprzedzające wybuch powstania.

Zwieńczeniem wydarzenia były przemówienia okolicznościowe, które wygłosili: Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Marek Kwitek poseł na Sejm RP oraz mjr Krzysztof Oszczudłowski zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu.

Źródło: UM Sandomierz 

Copyright © 2022 Spotted: Media