Obserwuj nas na

Sandomierz

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu (zdjęcia)

Dodano

W dniu 14 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu im. Króla Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona pt. „O królu Kazimierzu słów kilka…”. Część oficjalną obchodów, która odbyła się na terenie sali gimnastycznej, otworzyła dyrektor szkoły Elżbieta Sobolewska, która w swoim przemówieniu podkreśliła powrót uroczystych obchodów po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19. Powitała też całą społeczność szkolną, dzieci, rodziców oraz licznie przybyłych gości.

W wydarzeniu wzięli udział: Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza, Barbara Majewska dyrektor 2 Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu, Wojciech Dumin dyrektor Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu, Krystyna Socha prezes Zarządu Oddziału ZNP w Sandomierzu, Dorota Tarnawska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Agnieszka Krasoń kierownik Świetlicy Środowiskowej.

W głównej części obchodów dzieci, przebrane w kostiumy z epoki, zaprezentowały spektakl ukazujący życie i działalność króla Kazimierza Wielkiego. W jego trakcie chór szkolny odśpiewał Bogurodzicę, uznawaną za nieformalny hymn Polski przed rozbiorami, oraz Gaudeamus igitur, pieśń studencką w języku łacińskim, śpiewaną zwyczajowo podczas najważniejszych uroczystości akademickich i szkolnych. Swój układ taneczny zaprezentowały również najmłodsze dzieci szkolne, był to jeden z tańców dworskich pochodzący z tradycji średniowiecznej.

Na koniec obchodów gospodarz miasta podziękował dzieciom, nauczycielom i rodzicom za wspaniale przygotowany spektakl, w który włożono wiele wysiłku i serca. Burmistrz wraz Sekretarz Miasta wręczyli również nagrody dzieciom, których prace zwyciężyły w konkursach poświęconych królowi Kazimierzowi Wielkiemu.

Źródło: UM Sandomierz

Copyright © 2022 Spotted: Media