Obserwuj nas na

Sandomierz

Konkurs plastyczny Dworki i Pałace Sandomierszczyzny w Grafice

Dodano

Konkurs plastyczny

DWORKI I PAŁACE SANDOMIERSZCZYZNY W GRAFICE
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Sandomierskiego
oraz Burmistrza Miasta Sandomierza

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu

ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz

2. Miejsce konkursu:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu

ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz

3. Termin zgłaszania prac konkursowych: do 08 kwietnia 2022r.
(organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia wskazanego terminu)

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace konkursowe do dnia 08.04.2022r.,
godz. 14.00, w sekretariacie szkoły. Prace powinny być podpisane i opatrzone adresem zwrotnym autora, telefon, e-mail, wiek, umieszczonym na tylnej stronie pracy.

II. CELE KONKURSU

Popularyzacja architektury dworskiej Sandomierszczyzny minionych czasów;
Utrwalenie w grafice często ginących osobliwości architektonicznych regionu;
Odkrywanie talentów u osób uzdolnionych plastycznie;
Promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego drzemiącego potencjału plastycznego;

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest otwarty (bez względu na wiek uczestnika);
Prace będą rozpatrywane w następujących segmentach uczestników:
a) przedszkolaki (do 7 roku życia),

b) wczesnoszkolni (8-14 lat),

c) młodzież (15-20 lat),

d) profesjonaliści (od 21 lat)

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

1. W konkursie uczestniczą wszyscy zainteresowani.

2. Uczestnicy niepełnoletni dodatkowo podają kontakt do rodzica lub

opiekuna.

3. Zawodnicy wykonują pracę techniką grafiki ołówkowej czarno-białej na

brystolu o formacie A-3 (297 x 420 mm).

4. Prace umieszczamy w kopertach białych lub szarych, zabezpieczających

prace przed uszkodzeniem i załamaniem się arkusza.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy w sekretariacie

Organizatora do 08 kwietnia 2022 roku, w godz. 8-14.00.

7. Ocena prac przez jury.

8. Powołanie jury konkursu (do 10 kwietnia 2022 r).

9. Finał konkursu – prezentacja prac i ogłoszenie wyników przez jury na

stronie internetowej ZSE.

10. Plener dziennikarski – prezentacje i rozmowy z autorami prac.

11. Ekspozycja dla zwiedzających odbędzie się w dni robocze w ZSE po

ogłoszeniu wyników.

V. ZWYCIĘZCY KONKURSU

Laureaci konkursu to 3 uczestników w każdym segmencie wiekowym, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ocenie jury.
Laureaci:

– z najwyższą liczbą punktów w każdym segmencie otrzymują:

Puchar Starosty Sandomierskiego i Burmistrza Miasta Sandomierz oraz nagrody rzeczowe
– za zajęcie II i III miejsca otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

3. Ocenie konkursu podlega:

– zgodność przedmiotu pracy z założeniami konkursu,
– staranność wykonania pracy,
– walory artystyczne i estetyczne wykonanej pracy,
– wydobycie głębi prezentowanej pracy.

VI. JURY KONKURSU

– Przedstawiciel Szkoły,
– Przedstawiciel Starostwa Powiatowego,
– Przedstawiciel branży artystycznej
– Przedstawiciel branży artystycznej
– Przedstawiciel branży artystycznej

1. Każdy członek jury ocenia we wszystkich kryteriach w skali od 0 do 5.

2. Suma zebranych punktów wskaże ranking miejsc.

PS

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media