Obserwuj nas na

Sandomierz

Pierwsze przęsło mostu w Sandomierzu już widoczne

Dodano

Widoczny jest już zarys nowego przęsła budowanego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Wykonawca uciąglił stalową konstrukcję między dwiema podporami poprzez montaż zworników zespalających jej elementy. To kolejny etap rozbudowy obiektu w ciągu drogi krajowej nr 77.

Dzisiaj zamontowane zostały stalowe elementy, dzięki którym konstrukcja przęsła między podporą czwartą a piątą została połączona i jest już dobrze widoczna zarówno od strony północnej jak i południowej. Konstrukcja stalowa jednego przęsła waży ok. 650 ton. Most będzie miał docelowo pięć przęseł. Mimo zimowej przerwy kontraktowej trwającej do połowy marca montaż konstrukcji będzie kontynuowany w zakresie, na jaki pozwolą warunki atmosferyczne.

Montaż nowej konstrukcji stalowej rozbudowywanego mostu przez Wisłę w Sandomierzu ruszył w listopadzie ub. roku. Jako pierwsze zamontowane zostały na podporze przy użyciu dźwigu, a następnie zespolone zostały dwa 40-tonowe elementy tworzące tzw. segment startowy. Zaprojektowane elementy stalowej konstrukcji mostu w Sandomierzu produkowane są od połowy 2023 roku w wytwórni wykonawcy. Technologia montażu przewiduje ich scalanie częściowo w wytwórni, częściowo na placu budowy, a następnie na podporach. Stalowe elementy transportowane są na podpory z pomocą dźwigu, który maksymalnie może podnieść 250 ton. Po przetransportowaniu na podporę element mostu łączony jest z poprzednim. Po ich scaleniu, przy użyciu dźwigu, dostarczany jest kolejny.

Montaż na dwa sposoby

W czerwcu ub. roku zakończyła się rozbiórka starej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Wszystkie stalowe elementy, które zdemontowano, ważyły prawie 2,5 tysiąca ton. Jednocześnie wzmocnione zostały fundamenty czterech istniejących podpór, na których nadbudowano oczepy, aby dostosować je do nowej konstrukcji. Rozpoczęto także przebudowę przyczółków i produkcję stalowych elementów nowej konstrukcji. Większość z nich montowana będzie z pomocą dźwigów bezpośrednio na istniejących wzmocnionych podporach i wykonanych na potrzeby robót podporach pomocniczych, a następnie zespalana. Elementy części ustroju nośnego znajdującej się nad nurtem rzeki będą stopniowo nasuwane. Montaż konstrukcji może potrwać do połowy roku. Kolejne etapy prac to wykonanie płyty, izolacji, kap chodnikowych, nawierzchni, oświetlenia, instalacji, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów konstrukcji obiektu, która powinna być gotowa pod koniec roku. Po rozbudowie most włączony zostanie do nowego układu komunikacyjnego miasta.

Będą dwa mosty

Inwestycja polegająca na rozbudowie mostu w Sandomierzu realizowana jest w systemie projektuj i buduj od 2021 roku. Zgodnie z projektem rozebrana została stara kratownicowa konstrukcja mostu z 1953 roku. Wybudowano nowy gazociąg pod dnem rzeki. Wzmocniono także istniejące podpory pod nową konstrukcję. Będzie ona wizualnie zbliżona do tej, jaką posiada usytuowany równolegle most wybudowany w 2011 roku. Nowy obiekt o długości ok. 460 m włączony zostanie do układu komunikacyjnego miasta. Docelowo sandomierska przeprawa przez Wisłę w ciągu DK77 komunikującej woj. świętokrzyskie z Podkarpaciem będzie dwujezdniowa. W takim celu w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu. 70-letni most został wyłączony z ruchu ze względu na zły stan techniczny w 2013 roku, od tej pory ruch pojazdów odbywa się usytuowanym obok, równoległym obiektem w obu kierunkach.

Źródło: GDDKiA o. Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media