Obserwuj nas na

Sandomierz

Rusza II etap rewaloryzacji parku miejskiego (zdjęcia)

Dodano

W środę, 21 października 2020 r., miało miejsce podpisanie umowy między Gminą Sandomierz a przedsiębiorstwem PHU Gawilk Paweł Gawlik na realizację zadania pt. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II” realizowanego w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój Miast” Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. O szczegółach powyższej inwestycji opowiedział Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza podczas konferencji prasowej.

W ramach prac oraz robót wykonane zostaną między innymi:

1) Prace rozbiórkowe istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej.

2) Roboty nawierzchniowe w zakresie wykonania ciągów pieszych oraz schodów z płyt chodnikowych betonowych, kostki betonowej oraz kostki granitowej.

3) Dostawa i montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosze leżaki, stojaki na rowery, ławy betonowe „gwiazdy“).

4) Roboty instalacyjne w zakresie wykonania oświetlenia i monitoringu.

5) Zagospodarowanie terenu zielenią w zakresie nasadzenia drzew i założenia trawnika oraz nasadzenie na skarpie wzdłuż ul. Mickiewicza wraz z ułożeniem geowłókniny gatunków roślin zimozielonych.

6) Usunięcie gniazd ptaków takich jak: kawki, wrony, kruki, gawrony, sroki itp. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, opinii lub decyzji na przeprowadzenie niniejszych prac.

Przedsięwzięcie będzie opiewało na łączną kwotę brutto 3.287.536,71 zł – w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 298.020,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.930.600,00 zł oraz wkład własny w wysokości 1.058.916,71 zł.

Zakończenie prac planowane jest z końcem maja 2021 r.

UMS

Continue Reading
Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama
Reklama

Copyright © 2020 Spotted Media.