Obserwuj nas na

Sandomierz

Uroczyste przekazanie umundurowania uczniom Branżowego Oddziału Wojskowego w ZSTiO (zdjęcia)

Dodano

W dniu 1 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę Powiatu Sandomierskiego z 3. Sandomierskim Batalionem Radiotechnicznym oraz z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu w zakresie utworzonego Branżowego Oddziału Wojskowego. Projekt edukacyjny dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia w Sandomierzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu.

12 uczniów pierwszej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, będzie uczestniczyło w programie specjalistycznego szkolenia wojskowego realizowanego w zakresie kształcenia zawodowego oraz przygotowania kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej, na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej.

Z tej okazji Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, Dowódca 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego ppłk Wojciech Kuśmierczyk, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppkł Janusz Głodowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu Katarzyna Drypa – Skrok uroczyście przekazali uczniom ubiory mundurowe oraz robocze.

Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Sandomierzu zostało zakupione specjalistyczne wyposażenie służące wsparciu realizacji powyższych kierunków kształcenia oraz narzędzie przekazu informacji, służące wspieraniu promocji obronności, adresowanej do uczniów BOW oraz innych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu.

Patronacką jednostką wojskową dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego, jest 3 Batalion Radiotechniczny w Sandomierzu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media