Obserwuj nas na

Bliżyn

Uroczystości pogrzebowe Ryszarda Chrzanowskiego, żołnierza ZWZ-AK (zdjęcia)

Dodano

Pogrzeb śp. Ryszarda Chrzanowskiego ps. „Kos”, związanego z regionem świętokrzyskim żołnierza ZWZ-AK oraz Delegatury Sił Zbrojnych odbył się w w czwartek 20 czerwca 2024 roku w Bliżynie. Jego szczątki zostały odnalezione podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych w listopadzie 2020 roku przez IPN na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się w kościele pw. św. Ludwika w Bliżynie, koło Skarżyska-Kamiennej. Następnie, Ryszard Chrzanowski spoczął na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Podczas pogrzebu obecni byli członkowie rodziny żołnierza, przede wszystkim córka Elżbieta Paszkiewicz. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału w Krakowie, Andrzej Cisek, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Warszawie oraz dr Robert Piwko, naczelnik Delegatury w Kielcach. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Ryszard Chrzanowski ps. „Kos” (1925-1949)

Urodził się 22 marca 1925 roku w miejscowości Brzeście w gminie Bliżyn, w powiecie skarżyskim. Od 1941 roku był żołnierzem ZWZ-AK pełniąc służbę między innymi w oddziale kpt. Antoniego Hedy „Szarego”. W maju 1945 roku wyjechał na Dolny Śląsk. W miejscowości Zagórze zatrudniony został w charakterze pracownika ochrony. We wrześniu 1945 roku w czasie urlopu, przebywając w rodzinnej miejscowości, został zatrzymany przez funkcjonariuszy KP MO w Kielcach w związku z podejrzeniem o „nielegalne” posiadanie broni. Z braku dostatecznych dowodów został zwolniony. Po wyjściu z aresztu pracował we własnym gospodarstwie. Od maja do października 1946 roku związany był z podziemną strukturą poakowską kierowaną przez Wacława Borowca ps. „Niegolewski” (następnie „Szach”, „Mat”). Brał udział w akcjach wymierzonych w członków aparatu represji oraz akcjach zaopatrzeniowych.

Oddział Wacława Borowca, który funkcjonował w powiecie kieleckim od maja 1945 roku do marca 1947 roku należał do zgrupowania oddziałów poakowskich pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy „Szarego”. Zgrupowanie było podporządkowane Delegaturze Sił Zbrojnych.

8 października 1946 roku ujawnił się na placówce UB w Skarżysku-Kamiennej. Ponownie ujawnił się 24 marca 1947 roku, tym razem przed Komisją Amnestyjną w WUPB w Kielcach. Zdał broń i otrzymał zaświadczenie nr 03638.

Aresztowany we wrześniu 1947 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Końskich pod zarzutem zorganizowania napadu rabunkowego i posiadania broni. 20 grudnia 1947 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na 10 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Raciborzu 12 lutego 1949 roku.

Szczątki Ryszarda Chrzanowskiego zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu.

Źródło: IPN

Copyright © 2022 Spotted: Media