Obserwuj nas na

Łączna

Polsko-bułgarska jazda bez karty

Dodano

Kontrola ITD

Inspektorzy transportu drogowego z Kielc prowadzili w dniu 23 lipca 2020 kontrole drogowe na trasie ekspresowej S-7. W punktach kontroli MOP Występa oraz Miąsowa wytypowali do kontroli pojazdy należące do polskiego i bułgarskiego przewoźnika.

W pierwszym przypadku inspektorzy poddali kontroli pojazd, który wykonywał krajowy transport drogowy artykułów spożywczych. Inspektorzy pobrali dane z karty kierowcy oraz dane z tachografu. Analiza porównawcza danych wykazała znaczne rozbieżności dotyczące rejestrowania czasu pracy przez kierowcę, a danymi zapisanymi w tachografie. Kierowca, który posiadał swoją kartę kierowcy, unikając rejestrowania swoich aktywności w 15 przypadkach prowadził pojazd bez zalogowanej karty w tachografie, przez co spowodował rażące naruszenia czasu pracy. Kierowca tłumaczył, że chciał szybko wrócić do domu i nie zwracał uwagi na obowiązujące przepisy. Dodatkowo inspektorzy stwierdzili brak aktualnych badań technicznych pojazdu.

Podobna sytuacja miała miejsce podczas kontroli bułgarskiego przewoźnika gdzie kierowca, który wykonywał międzynarodowy transport drogowy, dopuścił się rażących naruszeń. W tym przypadku nieprawidłowości również dotyczyły jazdy bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy w ciągu 20 dni. Inspektorzy porównali zapisy z karty kierowcy oraz urządzenia rejestrującego i stwierdzili 26 naruszeń dotyczących czasu pracy.

W obydwu przypadkach były to bardzo poważne naruszenia. Oto niektóre z nich: jazda bez karty kierowcy przez 9 godzin, jazda bez karty kierowcy przez 7 godzin, przekroczenie jady dziennej o ponad 9 godzin, skrócenie odpoczynku dziennego o ponad 6 godzin czy skrócenie odpoczynku tygodniowego o prawie 15 godzin.

Kierowców karano mandatami oraz zakazano im dalszej jazdy do momentu odbycia dziennych odpoczynków w wymiarze min. 11 godzin. Natomiast wobec przedsiębiorców i osób zarządzających transportem wszczęto postępowania administracyjne.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach przypomina, że rejestrowanie rzeczywistej aktywności kierowcy jest podstawowym i zamierzonym celem regulacji prawnych dotyczących czasu pracy kierowców. Dlatego jakiekolwiek ingerowanie w ww. dane ma rażący charakter i zagraża bezpieczeństwu ruchu, gdyż czas pracy kierowcy i okresy przerw w kierowaniu pojazdem mają bardzo istotne znaczenie dla pozostałych uczestników.

WITD Kielce

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Reklama

Copyright © 2020 Spotted Media.