Obserwuj nas na

Skarżysko-Kamienna

Komunikat organizacyjny XII Memoriału im. Krzysztofa Wolińskiego w Skarżysku-Kamiennej

Dodano

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY / REGULAMIN XII MEMORIAŁU IM. KRZYSZTOFA WOLIŃSKIEGO

Cel imprezy:

–  Uczczenie pamięci znanego trenera, wychowawcy, który przez wiele lat trenował najlepszych polskich zawodników w lekkiej atletyce w biegach średnich i długich. W jego karierze trenerskiej zawodnicy przez niego trenowani zdobyli 83 medale Mistrzostw Polski. Trener dwojga olimpijczyków Wioletty Frankiewicz i Rafała Wójcika
– popularyzacja biegania wśród młodzieży i dorosłych.

Organizator:

– Skarżyskie Towarzystwo Sportowe
– Urząd Miasta Skarżyska – Kamiennej
–  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Skarżysko – Kamienna

Termin i miejsce:

2020r. (sobota 17 października) Start biegu OPEN 13:00

Start i meta Stadion Miejski przy Al. J. Piłsudskiego  w Skarżysku –        Kamiennej (dawny KKS RUCH)

Uczestnictwo:

Warunki uczestnictwa:

  • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  • Zawodnicy wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym mającym na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV.
  • Zawodnicy są świadomi, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV, ryzyko to nadal istnieje i nie będę rościli żadnego odszkodowania od organizatorów biegu w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV · Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby uczestników biegu, osób towarzyszących lub znajdujących się w pobliżu odbywającego się wydarzeni

Wszyscy zgłoszeni w terminie zawodnicy/zawodniczki. Obowiązuje  opłata startowa, która wynosi  30 zł  płatna przelewem na konto do dnia 13.10.2020r. lub 50zł w biurze zawodów w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc w godz. 10.30-12.15

Osoby, które wpłaciły wpisowe w marcu bieżącego roku na mający się odbyć w kwietniu bieg są automatycznie wpisani na listę startową, w przypadku rezygnacji prosimy o wiadomość email na adres j.wojtachnio@wp.pl w celu zwrotu wpłaty lub przełożenia na kolejny rok.

Podczas weryfikacji każdy zawodnik/zawodniczka musi złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w biegu na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia

przed stronę  internetową  http://timekeeper.pl/zawody/  lub w dniu startu w Biurze Zawodów od godz.11.00 do 12.00 o ile nie zostanie wyczerpany limit zawodników tj. 250 osób

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegu głównym na 10km będą prowadzone klasyfikacje oraz nagradzanie indywidualne:

Klasyfikacja  OPEN oraz wiekowa kobiety i mężczyźni.

Dotyczy zawodników posiadających polskie obywatelstwo

Kobiety:

K-1: 16-19lat (2004-2001)
K-2: 20-29lat (2000-1991)
K-3: 30-39lat (1990-1981)
K-4: 40-49lat (1980-1971)
K-5  50 lat i powyżej (1970 i starsze)

Mężczyźni:

-M-1: 16-19lat (2004-2001)
– M-2: 20 – 29 lat ( 2000-1991)
– M-3: 30 – 39 lat ( 1990-1981)
– M-4: 40 – 49 lat( 1980-1971)

– M-5: 50 – 59 lat (1970-1961)

– M-6: 60 lat i starsi (1960 + )

Dekoracje

  • Zakończenie około godz. 15.00

Trasa Biegu:

  • Dystans 10 km (trzy pętle)
  • Nawierzchnia w 90% asfaltowa
  • Limit czasu – 1,5 godziny
  • TRASA POSIADA ATEST PZLA
  • Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym przez firmę Timekeeper

Nagrody :

kategoriach OPEN biegu na 10km miejsca I-V (dla kobiet i mężczyzn) statuetki oraz nagrody pieniężne o wartości

Miejsce I –450 zł

Miejsce II –350 zł

Miejsce III –300 zł

Miejsce IV –250 zł

Miejsce V -200zł

kategoriach wiekowych biegu na 10km miejsca I-III (dla kobiet i mężczyzn) statuetki oraz nagrody pieniężne o wartości

Miejsce I –150 zł

Miejsce II –120 zł

Miejsce III –100 zł

Nagrody w kategoriach Open oraz wiekowych nie będą dublowane

Dla najlepszych kobiet i mężczyzn z powiatu Skarżyska – Kamiennej w biegu OPEN na 10km po 5 nagród o wartości:

Miejsce I –250 zł

Miejsce II –200 zł

Miejsce III –150 zł

Miejsce IV –100 zł

Miejsce V -50zł

Każdy kto ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal

Po biegu będzie wydawany posiłek regeneracyjny

Ubezpieczenie:

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej weryfikacji regulaminu.

MCSiR Skarżysko-Kamienna

Reklama
Reklama

Copyright © 2020 Spotted Media.