Obserwuj nas na

Skarżysko-Kamienna

Powiat Skarżyski przebudowuje sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej. Kolejne 9 przejść poprawi bezpieczeństwo pieszych

Dodano

Od kilku dni na przejściach dla pieszych znajdujących się w ciągu ul. Al. M.J. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej trwa wymiana sygnalizacji świetlnej. Zadanie obejmuje łącznie 9 przejść dla pieszych usytuowanych na dwóch skrzyżowaniach oraz na jednym przejściu. Po modernizacji nowa sygnalizacja świetlna będzie działać w systemie akomodacji acyklicznej, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Na czas prowadzonych prac zarówno pieszych jak i kierowców obowiązuje stosowanie się do wprowadzonego w tych miejscach oznakowania. Inwestycję realizuje Powiat Skarżyski w ramach zadania „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na którą pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.


W ramach trwających prac w ciągu ul. Piłsudskiego Powiat Skarżyski realizuje trzy zadnia. Są to

 • Przebudowa 4 szt. przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Norwida – koszt całkowity 957 700, 24 zł (w tym dofinansowanie z RPPDL – 776 760 zł),
 • Przebudowa 4 szt. przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Krasińskiego – koszt całkowity 1 080 724 zł (w tym dofinansowanie z RPPDL – 797 232 zł),
 • Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego al. Piłsudskiego (przy Biedronce) – koszt całkowity 237 000,12 zł (w tym dofinansowanie z RPPDL – 189 600 zł)

– Przebudowa tych 9 przejść dla pieszych obejmuje wymianę wszystkich sygnalizatorów na oszczędne sygnalizatory LED, masztów i wysięgów sygnalizacyjnych, montaż nowego sterownika sygnalizacji świetlnej z modułami detekcji, montaż 8 kamer do wideodetekcji, montaż przycisków dla pieszych, montaż sygnalizatorów dźwiękowych oraz nowe okablowanie w kanalizacji. Ze względu na to, że skrzyżowania stanowią element ważnego ciągu komunikacyjnego program akomodacyjny będzie pracował przez całą dobę, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – mówi Tadeusz Bałchanowski członek zarządu odpowiedzialny za drogi w powiecie skarżyskim.

Prace przy wymianie sygnalizacji świetlnej prowadzone są od połowy marca. Wówczas też na ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Norwida, ul. Krasińskiego i przy Biedronce wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu zaopiniowana przez ZDP i policję w Skarżysku-Kamiennej oraz zatwierdzona przez Wydział Komunikacji i Transportu starostwa powiatowego. Jak informuje dyr. ZDP Marek Czyż będzie ona obowiązywać do czasu przebudowy przejść dla pieszych i wymiany sygnalizacji świetlnej na nową tj. do II połowy kwietnia.

– W ciągu al. M.J. Piłsudskiego po przerwie zimowej wykonawca wznowił prace inwestycyjne w ramach poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z sygnalizacjami świetlnymi. Aktualnie będą występować utrudnienia, sygnalizacje zostały zdjęte do czasu montażu nowych urządzeń. Apelujemy o ostrożność na obu skrzyżowaniach oraz przy przejściu dla pieszych przy SP nr 1 – zaznacza na swoim profilu FB członek zarządu Adam Ciok. – Inwestycja ta jest jedną z wielu inwestycji realizowanych przez powiat skarżyski m.in. w ramach przebudowy „Bezpiecznych Przejść”, a środki na nie pozyskujemy z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – dodaje.

Wykonawcą robót jest wyłoniony w drodze przetargu Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk z Bliżyna.

– Do tej pory w ramach prac na przejściu kolo Biedronki wykonane zostało okablowanie oraz osadzono słupki pod sygnalizację. Na ul. Krasińskiego zdemontowano stare i postawiono nowe słupki masztów dużych wraz z fundamentem, wykonano montaż samych sygnalizatorów i sterownika. Sterownik, który ma być tu przeprogramowany jest obecnie u producenta, który go modernizuje zgodnie z projektem i zakresem prac – informuje wykonawca Jarosław Kowalczyk.

Obecnie wykonawca realizuje prace związane z przygotowaniem sterowników do nowej sygnalizacji świetlnej.

– Na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Norwida obecnie prowadzone są prace związane z demontażem masztów oraz montażem sterownika poprzez osadzenie go w fundamencie. Po tym przystąpimy do okablowania. Od kwietnia będziemy montować na przejściach kostki ostrzegawcze i kierunkowe, które m.in. ułatwiają orientację osobom niewidomym i niedowidzącym – mówi wykonawca.

Inwestycję realizuje Powiat Skarżyski w ramach zadania „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowity koszt wyniesie ponad 2,2 mln zł. Powiat Skarżyski pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 1,7 mln zł. Pozostała kwota w wysokości ponad 511 tys. zł będzie pochodzić z budżetu powiatu.

Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się 30 maja br.

{loadmodule mod_banners,Reklama}

prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Krasińskiego prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Krasińskiego prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Krasińskiego prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Krasińskiego prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Krasińskiego prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Krasińskiego prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul. Piłsudskiego przy Biedronce prace - wymiana sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul. Piłsudskiego przy Biedronce

UMS

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media