Obserwuj nas na

Skarżysko-Kamienna

Radny PiS ze Skarżyska został szefem OHP w Świętokrzyskim!

Dodano

Po miesiącu od złożenia rezygnacji przez Magdalenę Fogiel-Litwinek z Porozumienia, wybrano nowe władze Świętokrzyskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach.

Szefem instytucji został były wiceprezydent Skarżyska-Kamiennej – Grzegorz Małkus, . Jego zastępcami natomiast Marcin Stępniewski oraz Magdalena Fogiel-Litwinek.

Małkus, radny powiatowy z partii Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach pracował w ośrodku dla osób z niepełnosprawnościami w Starachowicach. Wicekomendantem został radny Rady Miasta Kielce oraz dotychczasowy doradca wojewody świętokrzyskiego Marcin Stępniewski (Prawo i Sprawiedliwość). Drugą zastępczynią została związaną z Porozumieniem Magdalenę Fogiel-Litiwnek. Pełniła ona funkcję komendanta świętokrzyskiej jednostki OHP, ale złożyła dymisję po wyrzuceniu jej partii ze Zjednoczonej Prawicy.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-25 lat. Ponadto, realizują zadania w zakresie kształcenia oraz wychowania ludzi młodych pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media