Obserwuj nas na

Skarżysko-Kamienna

Skarżyscy policjanci zapraszają w swe szeregi

Dodano

Stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju i awansu zawodowego, dodatkowe świadczenia i blisko 5000 złotych na rękę dla początkujących, młodych funkcjonariuszy. To tylko część oferty skierowanej dla chętnych do służby w Policji. Skarżyscy stróże prawa zapraszają w swe szeregi i uruchamiają punkt konsultacyjny dla kandydatów na policjantów.

Służba w Policji służbą dla społeczeństwa – wymagającą zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. W pracy policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna. Spotkamy się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Jednak satysfakcja z realizowanych zadań bez wątpienia rekompensuje minusy służby. Skarżyscy policjanci zapraszają w swe szeregi i oferują:

– korzystne warunki finansowe

Uposażenie kursanta/policjanta

Uposażenie

Stanowisko: Kursant

Stanowisko: Policjant

BRUTTO

NETTO przed ukończeniem 26 roku życia NETTO po ukończeniu 26 roku życia

BRUTTO

NETTO przed ukończeniem 26 roku życia NETTO po ukończeniu 26 roku życia

Dla policjanta bez dodatku stołecznego

4165,00

3790,15

3620,15

5375,00

4891,25

4576,25

Dla policjanta oddziału prewencji bez dodatku stołecznego

4665,00

4245,15

4015,15

5875,00

5346,25

4971,25

plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy

– uprawnienia emerytalne już po 25 latach służby,

– stabilną i długoletnią pracę,

– możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku,

– możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych,

– możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień,

– możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie),

– korzystne warunki socjalne, w tym:

  • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję,
  • nagrody jubileuszowe,
  • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę,
  • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny,
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania,
  • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych,
  • urlopy dodatkowe,
  • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Kandydat do służby w policji może przystąpić do rekrutacji, jeśli:

– posiada polskie obywatelstwo,

– posiada co najmniej średnie wykształcenie,

– posiada nieposzlakowaną opinię,

– nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzysta z pełni praw publicznych,

– posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

– daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

– posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej 22 w każdą środę w godzinach 9-12. Informacji udzielać będą pracownicy Zespołu Kadr, Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych Wydziału Ogólnego. Możliwe są konsultacje w innych terminach, uzgodnionych wcześniej pod nr. tel. 47 8044 211 lub 47 8044 212.

Zapraszamy!

JG / KPP

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media