Obserwuj nas na

Skarżysko-Kamienna

Szpital Powiatowy z Nagrodą Spirit of Excellence Europejskiej Organizacji Udarowej!

Dodano

Pani dr n. med. Małgorzata Fudala, kierownik Oddziału Neurologii w skarżyskim Szpitalu – jako pierwsza i jedyna w Polsce – została laureatką Nagrody Spirit of Excellence przyznawanej przez Europejską Organizację Udarową.
ESO Angels Awards to ogólnoeuropejska organizacja pozarządowa zrzeszająca lekarzy specjalistów, naukowców badających udary mózgu, towarzystwa udarowe regionalne jak i międzynarodowe. Celem nadrzędnym tej organizacji jest optymalizacja leczenia udarów w całej Europie.

Program Nagród Angels odznaczający zdobywców nagród ESO i WSO Angels oraz nagród Spirit of Excellence, ma na celu także uczczenie i uhonorowanie zespołów i osób oddanych praktyce udarowej oraz budowaniu kultury nieustannego monitorowania.

Nagroda Spirit of Excellence jest przyznawana tym osobom, które uosabiają „doskonałość w zakresie opieki nad pacjentem z udarem” w swojej pracy(lekarzy i pielęgniarek oraz innych członków zespołu szpitalnego) dążących do podnoszenia standardów doskonałości nie tylko w swoim szpitalu, ale również w szerszej społeczności.

Inicjatywa Angels w okresie od II kwartału 2018 r. do IV kwartału 2020 r. przyznała Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku – Kamiennej w oparciu o wskaźniki jakości określone w systemie poziomowym łącznie 10 nagród ESO Angels – 2 nagrody złote, 5 platynowych oraz 3 diamentowe, które nagradzają zespoły i organizacje, które wykraczają poza standardową opiekę nad pacjentami z udarem.
W roku 2020 do nagrody Spirit of Excellence nominowano 18 osób z 12 państw.

Spośród nominowanych nagrodę otrzymało 5 osób z Litwy, Hiszpanii, Słowacji, Włoch i Polski.

Nagroda została przyznana podczas Konferencji ESO-WSO 2020, która odbyła się w dniach 7-9.11.2020 r. on-line.

Zwycięzcami Nagrody Spirit of Excellence w 2020 r. zostali:
– Dr Evija Miglane, Litwa
– Dr Carlos Molina, Hiszpania
– Matej Polak, Słowacja
– Dr Francesca Romana Pezzella, Włochy
– Dr Małgorzata Fudala, Polska

Nagroda Pani Fudali została wręczona 19 marca b. r. przez koordynatorkę ESO Angels Awards

– Agnieszkę Tymecką – Woszczerowicz w obecności dyrektora szpitala Leszka Lepiarza, przedstawicieli samorządu powiatowego – przewodniczącego rady Jacka Jeżyka i wicestarosty Anny Leżańskiej, naczelnej pielęgniarki Izabeli Mosiołek oraz pielęgniarki oddziałowej oddziału neurologicznego i udarowego Jolanty Banaszewskiej.

Odział Neurologii w skarżyskim szpitalu m. in. zajmuje się leczeniem udaru. W populacji ogólnej udar mózgu dotyka co roku 2 na 1000 osób, przy czym częstotliwość ta znacznie wzrasta wraz z wiekiem – wśród osób powyżej 65. roku życia wskaźnik ten wynosi aż 10 na 1000 osób. Śmiertelność w przypadku udaru mózgu jest wysoka – mimo opieki medycznej umiera ok. 1/3 pacjentów (w przypadku udaru krwotocznego – ½ chorych).

Udar mózgu okazuje się więc trzecią – po nowotworach i chorobach serca – najczęstszą przyczyną zgonu. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne podwyższanie standardów leczenia tego schorzenia, bo pacjenci, którzy przechodząc niedokrwienny udar mózgu szybko otrzymali pomoc i przyjęli alteplazę (leczenie trobmolityczne), mają duże szanse na cofnięcie się zaburzeń neurologicznych.

Zatem Odział Neurologii (wraz z Oddziałami Udarowym i Rehabilitacji Neurologicznej) w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej leczy na najwyższym poziomie, a pacjenci którzy tu trafiają mają takie same szanse, jakby trafili do najlepszych szpitali gdziekolwiek na świecie. I właśnie takie nagrody jak Nagroda Spirit of Excellence Inicjatywy Angels dają dowody na to stwierdzenie.

Tym bardziej jest to dobra informacja dla mieszkańców powiatu skarżyskiego, że w niewielkim powiecie funkcjonuje oddział skupiający tak wybitnych medyków.

Dodać należy, że od niedawna leczenie chorób neurologicznych odbywa się też w nowoczesnych, lepszych i godnych warunkach dla pacjentów po kompleksowym remoncie całego oddziału.

Z ostatnich wydarzeń związanych ze skarżyskim szpitalem należy dodać aktualne informacje, że zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.03.2021 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej stał się tzw. szpitalem „covidowym” i otrzymał polecenie zapewnienia 211 łóżek na 10 oddziałach:

  • Chirurgii – 27
  • Neurologii – 17 łóżek
  • Urazowo-ortopedycznym– 20 łóżek
  • Chorób Wewnętrznych – 44 łóżka
  • Otolaryngologicznym – 20 łóżek
  • Położniczo-ginekologicznym – 35 łóżek
  • Rehabilitacji neurologicznej – 10 łóżek
  • Udarowym – 16 łóżek
  • Neonatologicznym – 16 łóżek
  • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 6 łóżek

w tym 6 łóżek intensywnego nadzoru z kardiomonitorem, możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Ponadto szpital ma zapewnić 6 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Oddział Rehabilitacji Stacjonarny i Dzienny, Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w lokalizacji przy ul. Ekonomii 4 oraz Oddział Pediatrii w lokalizacji przy ul. Szpitalnej 1 (budynek po oddziale zakaźnym) – funkcjonują bez zmian.


UWAGA!
W skarżyskim szpitalu można wykonać
TEST DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCHPRZECIWKO COVID-19.
Po podaniu szczepionki można stwierdzić odporność przeciwko chorobie określając poziom przeciwciał IgG.
Zalecane jest, by test przeprowadzić najwcześniej po 7 dniu po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki.
Testy serologiczne pozwalają ocenić odpowiedź układu odpornościowego na podany preparat. Dodatkowo test pozwala rozróżnić szczepionych, którzy nie przeszli w przeszłości zakażenia SARS-CoV-2 od tych, którzy byli zakażeniwirusem.

Pobieranym materiałem jest krew żylna. Nie trzeba być na czczo.

Punkt pobrania materiału do badania: Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna– budynek Administracji Szpitala (ul. Szpitalna 1) w godzinach 8:00-10:00 od poniedziałku do piątku. Koszt to 120 zł.

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media