Obserwuj nas na

Skarżysko Kościelne

Podpisana umowa z Wojewodą Świętokrzyskim na “Posiłek w szkole i w domu”

Dodano

19.02.2021 r Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik wraz ze Skarbnik Gminy Magdaleną Węgłowską podpisali umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Podczas podpisania umowy obecna była Agata Gula kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom, spełniającym warunki otrzymania pomocy społecznej wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  •  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media