Obserwuj nas na

Starachowice

Absolutorium dla Prezydenta Marka Materka z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice

Dodano

Udzielenie absolutorium dla prezydenta przez radnych Rady Miejskiej oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym czasie w tym przypadku za rok 2019.

Rok 2019 był to dobry czas dla miasta Starachowice pod względem rzetelności i celowości gospodarowania gminnymi finansami. Zwiększyliśmy wydatki na realizację inwestycji nie zwiększając zadłużenia miasta. Zadłużenie Starachowic na koniec 2019 roku wyniosło 40 879 124,63 zł i przez ostatnich 5 lat zmniejszyła się o ponad 2,6 mln zł. Natomiast na koniec roku 2014 zadłużenie to wynosiło 43 560 488,40 zł.

Przy malejącym zadłużeniu zwiększyliśmy wydatki na inwestycje, które w latach 2014 – 2019 wyniosły ok. 140 mln zł. W roku 2019 zdecydowana większość funduszy przeznaczona została na realizację inwestycji drogowych. Dzięki takim działaniom udało nam się nadrobić wieloletnie zaległości i w znaczący sposób poprawić stan infrastruktury drogowej w naszym mieście.

Ponadto wsłuchując się w głosy mieszkańców inwestowaliśmy w bazę rekreacyjną, budowaliśmy place zabaw, stworzyliśmy strefy zieleni miejskiej jeszcze bardziej akcentując wyjątkowe położenie naszego miasta.
Warto podkreślić, że dzięki rosnącym wydatkom inwestycyjnym Starachowice plasują się na coraz wyższych pozycjach w prestiżowym rankingu czasopisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Na rozwój miasta i realizację wyznaczonych przez samorząd celów skutecznie pozyskujemy fundusze zewnętrzne. Nie odpuszczamy żadnej szansy poszukując dodatkowych źródeł finansowania dla naszych planów i zamierzeń zarówno z budżetu państwa jak i budżetu Unii Europejskiej.

Pomimo sukcesywnie zwiększanej ilości zadań nakładanych przez administrację rządową na samorządy i braku pokrycia finansowego w subwencjach i dotacjach przekazywanych na ich realizację na bieżąco wywiązujemy się ze spoczywających na nas obowiązkach.

Wyniki głosowania nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2019 rok.

Za udzieleniem absolutorium głosowało – 13 radnych
Przeciwko było – 0 radnych
Wstrzymało się od głosu – 3 radnych
Nieobecnych było – 5 radnych

Komentarz Prezydenta Miasta Marka Materka:

– Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej otrzymałem absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. W minionym roku wydatkowaliśmy 216 milionów złotych. Zrealizowaliśmy rekordowy budżet i wiele inwestycji. Mamy ambitne plany i wielkie marzenia na przyszłość. 13 radnych było za, 3 radnych się wstrzymało. Dziękuję za to głosowanie, za aprobatę i wszystkie głosy, również te wstrzymujące. Dziękuję za zaufanie mieszkańcom, radnym, moim współpracownikom oraz wszystkim, dzięki którym Starachowice mogą cały czas się rozwijać.

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama

Reklama

Copyright © 2019 Spotted Media.