Obserwuj nas na

Starachowice

Absolutorium dla Prezydenta Marka Materka z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice

Dodano

Udzielenie absolutorium dla prezydenta przez radnych Rady Miejskiej oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym czasie w tym przypadku za rok 2019.

Rok 2019 był to dobry czas dla miasta Starachowice pod względem rzetelności i celowości gospodarowania gminnymi finansami. Zwiększyliśmy wydatki na realizację inwestycji nie zwiększając zadłużenia miasta. Zadłużenie Starachowic na koniec 2019 roku wyniosło 40 879 124,63 zł i przez ostatnich 5 lat zmniejszyła się o ponad 2,6 mln zł. Natomiast na koniec roku 2014 zadłużenie to wynosiło 43 560 488,40 zł.

Przy malejącym zadłużeniu zwiększyliśmy wydatki na inwestycje, które w latach 2014 – 2019 wyniosły ok. 140 mln zł. W roku 2019 zdecydowana większość funduszy przeznaczona została na realizację inwestycji drogowych. Dzięki takim działaniom udało nam się nadrobić wieloletnie zaległości i w znaczący sposób poprawić stan infrastruktury drogowej w naszym mieście.

Ponadto wsłuchując się w głosy mieszkańców inwestowaliśmy w bazę rekreacyjną, budowaliśmy place zabaw, stworzyliśmy strefy zieleni miejskiej jeszcze bardziej akcentując wyjątkowe położenie naszego miasta.
Warto podkreślić, że dzięki rosnącym wydatkom inwestycyjnym Starachowice plasują się na coraz wyższych pozycjach w prestiżowym rankingu czasopisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Na rozwój miasta i realizację wyznaczonych przez samorząd celów skutecznie pozyskujemy fundusze zewnętrzne. Nie odpuszczamy żadnej szansy poszukując dodatkowych źródeł finansowania dla naszych planów i zamierzeń zarówno z budżetu państwa jak i budżetu Unii Europejskiej.

Pomimo sukcesywnie zwiększanej ilości zadań nakładanych przez administrację rządową na samorządy i braku pokrycia finansowego w subwencjach i dotacjach przekazywanych na ich realizację na bieżąco wywiązujemy się ze spoczywających na nas obowiązkach.

Wyniki głosowania nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2019 rok.

Za udzieleniem absolutorium głosowało – 13 radnych
Przeciwko było – 0 radnych
Wstrzymało się od głosu – 3 radnych
Nieobecnych było – 5 radnych

Komentarz Prezydenta Miasta Marka Materka:

– Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej otrzymałem absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. W minionym roku wydatkowaliśmy 216 milionów złotych. Zrealizowaliśmy rekordowy budżet i wiele inwestycji. Mamy ambitne plany i wielkie marzenia na przyszłość. 13 radnych było za, 3 radnych się wstrzymało. Dziękuję za to głosowanie, za aprobatę i wszystkie głosy, również te wstrzymujące. Dziękuję za zaufanie mieszkańcom, radnym, moim współpracownikom oraz wszystkim, dzięki którym Starachowice mogą cały czas się rozwijać.

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media