Obserwuj nas na

Starachowice

Co dalej ze starachowicką strzelnicą? Gmina odpowiada

Dodano

Władze Starachowic nie chcą partycypować w kosztach zamontowania ekranów akustycznych i kulochwytów na trasie północno-zachodniej obwodnicy Starachowic w sąsiedztwie strzelnicy sportowej Świt? Tak podczas konferencji prasowej mówił poseł PiS Krzysztof Lipiec. „To próba przerzucenia problemu na Starachowice, problemu którego jeszcze rok temu poseł nie widział” – odpowiada Marek Materek.

Mowa o tym fragmencie trasy, który sąsiaduje z terenami Strzelnicy Sportowej Świt. Koszt budowy zabezpieczeń to około 375 tys. zł. Połowę tej sumy ma pokryć wykonawca, połowę miałoby, zdaniem posła Lipca, pokryć miasto. Jak wybrzmiało podczas konferencji, samorząd Starachowic chce, by te wydatki pokrył Klub Sportowy Świt.

– Trzeba będzie zwolnić jednego z trenerów kadry narodowej, klub będzie miał kłopoty z prowadzeniem swojej działalności na dotychczasowym poziomie. Nie możemy się na to godzić, aby miasto nie chciało wyasygnować tak niskiej kwoty na utrzymanie swojego obiektu – mówił Krzysztof Lipiec.

W tej sprawie w sobotę planowany jest protest, na który prezydenta Materka podczas konferencji zapraszała radna Agnieszka Kuś.

Propozycje co do rozwiązania sytuacji ze strzelnicą ma też prezes KS Świt Karol Kopeć.

– Najlepiej byłoby zbudować ekrany akustyczne, które byłyby jednocześnie barierą dla ewentualnych odłamków od pocisków, a także stanowiłyby ogrodzenie. Zachowany byłby wówczas wymagany trzymetrowy dystans od drogi, koszt tych prac sięgałby 1,8 mln zł.

Zdaniem prezydenta Marka Materka problem KS „Świt” dotąd nie był zauważany przez posła Lipca. Włodarz przypomniał, że na każdym etapie projektowania przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich władze miasta zwracały uwagę na konieczność montażu ekranów.

– Pan poseł Krzysztof Lipiec jeszcze rok temu mówił, że problemu nie ma. (…) Próbuje się obarczyć kosztami miasto. Na to naszej zgody nie ma. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem, wykonawcą obwodnicy, ale i przedstawicielami KS Świt – wyjaśnia Marek Materek. – Jeśli pan poseł chce zarządzać miejskim majątkiem, to jest jedno rozwiązanie. Za pół roku odbędą się wybory samorządowe. Wtedy pan poseł może zweryfikować, czy mieszkańcy chcą by to on zarządzał miastem, czy powinien robić to ktoś inny.

Poniżej prezentujemy pełne stanowisko gminy w tej sprawie:

Szanowni Państwo,

Od czasu wystąpienia problemów przy budowie północno-zachodniej obwodnicy Starachowic w rejonie strzelnicy, jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Prezesem KS Świt Starachowice, Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, jak i Wykonawcą.

Twierdzenie, że Gmina Starachowice nie interesuje się tym tematem, jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd.

Na etapie opiniowania projektu obwodnicy zarówno na etapie koncepcji jak i projektu budowy, gmina jednoznacznie wskazywała konieczność zabezpieczenia funkcjonowania strzelnicy, zwłaszcza, że koszt jej modernizacji opiewał na kwotę 6 mln zł, w tym 3 zł pochodziło ze środków własnych gminy.

Niestety, z przyczyn niezależnych od Gminy Starachowice projekt uzyskał pozwolenie na budowę w obecnym kształcie.

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych Elżbieta Gralec osobiście uczestniczyła w kilku spotkaniach z parlamentarzystami i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Wspomniane spotkania kończyły się konkluzją, że strzelnica nie może ucierpieć z powodu realizowanej w jej otoczeniu inwestycji.

Na jakim jesteśmy etapie:

1. Gmina wydała prawo dysponowania nieruchomością na cele projektowe i budowlane dla KS Świt. Umożliwiło to klubowi zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt wykonania kulochwytów to ok. 300 tys. zł.

2. Gmina prowadziła rozmowy z generalnym wykonawcą budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic – FABE Polska, który deklaruje 50% partycypacji w kosztach wykonania zadania.

3. Drugie 50% ma dołożyć KS Świt. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych podczas rozmów prosiła Prezesa Klubu o przygotowanie wniosku o przyznanie takiego dofinansowania z rezerwy Ministerstwa Obrony Narodowej, ponieważ wojsko i pokrewne służby korzystają ze strzelnicy. Do dzisiaj takie pismo do Gminy nie wpłynęło.

4. Na Walnym Zgromadzeniu klubowi Świt miał zostać przedstawiony projekt porozumienia między FABE Polska i KS Świt dotyczący partycypacji w kosztach realizacji zadania. Przy czym część finansowana przez KS Świt miałaby być realizowana w 2024 roku.

5. Zadaniem do realizacji przez Gminę miało być ogrodzenie strzelnicy, za które uzyskała odszkodowanie. Władze Starachowic prosiły o przedstawienie kosztorysu. Po jego uzyskaniu Gmina Starachowice przedstawi stosowny wniosek do Rady Miejskiej o zabezpieczenie środków na wykonanie ogrodzenia.

Podkreślamy, że Gminie Starachowice zależy na obu inwestycjach. Jednocześnie należy znaleźć takie rozwiązanie, które nie opóźni budowy obwodnicy, będzie przeprowadzone szybko, sprawnie i przy możliwie niskich kosztach. Takim rozwiązaniem jest wykonanie kulochwytów wspólnie przez FABE i KS Świt.

Wyrażamy nieustanną gotowość do rozmowy i współpracy, dlatego ubolewamy, że Klub zdecydował się przenieść komunikację do mediów społecznościowych.

Rada miasta zajmie się sprawą w piątek na sesji. Tymczasem członkowie klubu planują zorganizowanie w sobotę protestu przed strzelnicą.

radio kielce / gmina starachowice / wł. / fot. A. Kuś

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 Spotted: Media