Obserwuj nas na

Starachowice

Dzień Edukacji Narodowej w Starachowicach. Odznaczenia dla pedagogów wręczone (zdjęcia)

Dodano

Medale, krzyże zasługi, nagrody starosty i prezydenta trafiły w tym roku do blisko 60 nauczycieli i pracowników oświaty z miejskich i powiatowych placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczyste obchody święta nauczycieli odbyły się 18 października br. w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach z udziałem władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, a także Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Tak jak co roku włodarze dziękowali nauczycielom za ich za solidną pracę, a także serce wkładane w wychowanie młodzieży. Powiat Starachowicki reprezentowali: starosta Piotr Babicki, wicestarosta Dariusz Dąbrowski oraz przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona, natomiast Gminę Starachowice- prezydent Marek Materek i zastępca prezydenta ds. społecznych – Aneta Nasternak. W obchodach wzięli też udział: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, którzy wręczyli nauczycielom odznaczenia państwowe i resortowe.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, Srebrny Krzyż Zasługi odebrali: Jacek Orzechowski – nauczyciel II LO oraz Beata Sławińska Kopyś, zastępca dyrektora w ZSZ nr 2.

Wręczono także medale za długoletnią służbę. Złote odznaczenie odebrała Wiesława Derlatka – nauczyciel SP 10.

Srebrne medale otrzymali:

Ewa Anduła – pracownik administracji SP 1 w Starachowicach,

Elżbieta Dwojak – nauczyciel ZSZ nr 2 w Starachowicach,

Aneta Grosicka – pracownik administracji ZSZ nr 2 w Starachowicach,

Mirosław Niewczas – dyrektor III LO w Starachowicach,

Adam Wrzecionowski – pracownik obsługi SP 10 w Starachowicach

Agnieszka Zawicka – nauczyciel ZSZ nr 2 w Starachowicach.

Brązowe odznaczenie powędrowało do:

Marty Bonio – nauczyciela SOSW w Starachowicach,

Moniki Jagieły – zastępcy kierownika w ZSZ nr 2 w Starachowicach,

Małgorzaty Ołowiak – głównego księgowego SP 9 w Starachowicach.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” odznaczeni zostali:

Rafał Cichocki – nauczyciel SP 13 w Starachowicach,

Janusz Ćwieluch – nauczyciel ZSZ nr 2 w Starachowicach,

Edyta Dziurzyńska – nauczyciel SP 6 w Starachowicach,

Renata Kasperkiewicz – nauczyciel III LO w Starachowicach,

Renata Krawiec – nauczyciel SP 10 w Starachowicach,

Maria Niedopytalska – nauczyciel ZSZ nr 2 w Starachowicach,

Izabela Opozda-Łutczyk – nauczyciel SP 9 w Starachowicach,

Sławomir Rymarczyk – dyrektor SP 13 w Starachowicach,

Beata Stanecka – nauczyciel SP 6 w Starachowicach,

Anna Kozłowska – nauczyciel I LO w Starachowicach,

Elżbieta Dalach – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 10 w Starachowicach.

Nagrodę Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali w tym roku:

Rafał Cichocki – nauczyciel SP 13 w Starachowicach,

Maria Dróżdż – nauczyciel SP 9 w Starachowicach,

Edyta Kaptur – nauczyciel I LO w Starachowicach,

Iwona Lipińska – nauczyciel SP 9 w Starachowicach,

Elżbieta Majchrzak – nauczyciel III LO w Starachowicach,

Grażyna Małecka – dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach,

Nagrody przyznali także Starosta i Prezydent Miasta Starachowice.

Nagrody Starosty otrzymali:

Monika Moskal – I LO w Starachowicach,

Anna Kozłowska – I LO w Starachowicach,

Katarzyna Gutowska – Lipiec – II LO w Starachowicach,

Anna Pacek – II LO w Starachowicach,

Joanna Ogórek – III LO z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach,

Ewa Góźdź –ZSZ Nr 1 w Starachowicach,

Aneta Bykowska – ZSZ Nr 1 w Starachowicach,

Donata Zielińska – Miśkiewicz – ZSZ Nr 2 w Starachowicach,

Grażyna Kmiotek – ZSZ Nr 2 w Starachowicach,

Anna Zając – ZSZ Nr 3 w Starachowicach,

Andrzej Czubak – ZSZ Nr 3 w Starachowicach,

Andrzej Kłaczkowski – CKZ w Starachowicach,

Grażyna Raczyńska – SOSW w Starachowicach,

Monika Szemeczko – SOSW w Starachowicach.

Nagrody Prezydenta Miasta Starachowice odebrali:

Lidia Wojtal – nauczyciel SP nr 2 w Starachowicach,

Bogumiła Buczek – nauczyciel SP nr 6 w Starachowicach,

Monika Słowak – Brzezińska – dyrektor SP nr 9 w Starachowicach,

Justyna Magnowska – Janicka – nauczyciel SP 9 w Starachowicach,

Magdalena Iwan – nauczyciel SP 10 z Oddz. Integracyjnymi w Starachowicach,

Liliana Jabłko – nauczyciel SP 10 z Oddz. Integracyjnymi w Starachowicach,

Mariusz Dekiel – nauczyciel SP 10 z Oddz. Integracyjnymi w Starachowicach,

Agnieszka Jasztal – Rdzanek – nauczyciel SP nr 11 w Starachowicach,

Ewelina Kwiatkowska – nauczyciel SP nr 12 w Starachowicach,

Anna Śledziowska – nauczyciel SP nr 13 w Starachowicach,

Anna Sepioło – nauczyciel SP nr 13 w Starachowicach,

Ewa Szeląg – nauczyciel SP nr 13 w Starachowicach,

Beata Jasztal – nauczyciel PM nr 2 w Starachowicach,

Anna Kunecka – nauczyciel PM nr 7 w Starachowicach,

Małgorzata Gorczyca – dyrektor PM nr 13 w Starachowicach,

Grażyna Koperska – nauczyciel PM nr 14 w Starachowicach,

Małgorzata Wychowska – nauczyciel PM nr 15 w Starachowicach.

Podziękowania otrzymały też firmy i instytucje działające na terenie powiatu starachowickiego, które wspierają placówki oświatowe.

Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Był też poczęstunek przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach.

Tekst: Powiat Starachowicki
Zdjęcia: Matek Sikora Spotted: Media

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media