Obserwuj nas na

Starachowice

Gmina Starachowice z dodatkowym wsparciem ze środków europejskich na rewitalizację Parku Miejskiego (zdjęcia)

Dodano

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zwiększył o 1 400 000 zł dotację przyznaną dla Gminy Starachowice na przebudowę Parku Miejskiego. Teraz wysokość łącznego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ wzrośnie z 6 755 000 zł do 8 155 000 zł.

– Co to oznacza, dla miasta? Przede wszystkim oszczędności, o taką kwotę – o jaką zwiększono dotację, miasto zmniejszy wkład własny do tej inwestycji, a zaoszczędzone 1 400 000 zł może przeznaczyć na inne potrzeby w tym przypadku będzie to m.in. uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników gminnych placówek oświatowych oraz dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. (Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września) – wyjaśnia prezydent Marek Materek.

Przebudowa Parku Miejskiego w Starachowicach finansowana jest z dwóch źródeł: bioróżnorodność i rewitalizacja, z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to: ponad 13 mln zł.

– Gmina przystępując do realizacji przebudowy Parku Miejskiego ubiegała się o dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu bioróżnorodność w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Jednak uzyskane z RPO WŚ wsparcie finansowe kształtowało się na poziomie 53%. Miasto nie odpuszczało i na etapie realizacji inwestycji ponownie zawnioskowano o zwiększenie dofinansowania. I udało się.

1 października podpisany został protokół odbioru 1 etapu inwestycji finansowanego w ramach programu bioróżnorodność.

I etap obejmował m.in.: wykonanie nowych i modernizację części już istniejących alejek parkowych, ( prace obejmujące drugą część alejek finansowane są z drugiego źródła: rewitalizacja), wykonanie bramy wejściowej do parku wraz z główną alejką doprowadzającą do restauracji oraz ogólnodostępnych toalet publicznych.

Obydwa lokale zarówno lokal gastronomiczny jak „Domek Baby Jagi” zlokalizowany przy wejściu od strony ul. Rotmistrza Pileckiego zostały wydzierżawione i obecnie trwa ich zagospodarowywanie. Ponadto zrewitalizowano ciek wodny przepływający przez teren parku, oczyszczono i odmulono, umocniono brzegi, wykształtowano dwa oczka wodne i dwie kaskady. Wykonano nasadzenia roślin ujętych w projekcie.

Powstała ścieżka przyrodnicza z oznaczeniami na tablicach informacyjnych. Wykonano oświetlenie parkowe, pergole wraz z miejscami siedzącymi i altanki ogrodowe. Na terenie parku ustawiono około 30 ławek, kosze na śmieci, stojaki na rowery, a na drzewach zawisły karmniki oraz budki lęgowe.

Obecnie na ukończeniu jest realizacja drugiego etapu prac finansowanych w ramach drugiego źródła, jakim jest rewitalizacja. Etap ten obejmuje modernizację kolejnych alejek parkowych wraz z oświetleniem, montaż kamer monitoringu, który obecnie jest w trakcie odbioru, budowę muszli koncertowej, tarasów widokowych i uzupełnienie nasadzeń roślinności.

Ostatnim z elementów, aktualnie realizowanym jest budowa dog parku.

Continue Reading
Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama
Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media