Obserwuj nas na

Starachowice

Odwiedziny pacjentów w starachowickim szpitalu według nowych zasad

Dodano

Mając na uwadze fakt, iż stan epidemii przechodzi w łagodniejszą formę (znaczny spadek zachorowań), oraz możliwość szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, dyrekcja cofa dotychczasowy zakaz odwiedzin w Oddziałach Szpitalnych PZOZ, z wyłączeniem oddziałów “covidowych”.

W związku z powyższym dopuszcza się możliwość odwiedzin pacjentów leczonych w oddziałach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nowe zasady odwiedzin:

• Odwiedziny możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach (stan terminalny, stan zagrożenia życia, silna potrzeba emocjonalna)

• Odwiedziny możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z personelem oddziału (za zgodą lekarza prowadzącego lub dyżurnego oddziału)

• Za prawidłowy przebieg odwiedzin odpowiada personel pielęgniarski

• Osoby odwiedzające wchodzą na teren szpitala przez wejście główne (punkt kontrolny)

• Osoby z objawami infekcji lub po kontakcie z zakażonym wirusem SARS-CoV-2 nie mogą wchodzić na teren szpitala

• Czas odwiedzin do 15 minut

• Jeżeli osoba odwiedzana nie może założyć maski, to odległość od jej twarzy nie powinna być mniejsza niż 2 metry,

• W przypadku sali wieloosobowej jednorazowo może przebywać na niej jeden odwiedzający,

• Obowiązuje zakaz przynoszenia jedzenia oraz rzeczy osobistych, które nie mieszczą się w szafce przyłóżkowej pacjenta,

• Obowiązuje zakaz siadania na łóżku chorego,

• W przypadku chęci przekazania paczki dla pacjenta, należy telefonicznie z personelem oddziału ustalić szczegóły dostarczania paczki.

{loadmodule mod_banners,Reklama}

Odwiedzający wpuszczani pojedynczo musza spełniać następujące warunki:

• Noszenie maseczki chirurgicznej zakrywającej usta i nos na terenie szpitala,

• Dezynfekcja rąk zaraz po wejściu na teren szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną oraz przed wyjściem ze szpitala,

• Utrzymanie dystansu społecznego (min. 2 metry),

• Ograniczenie poruszania się na terenie szpitala tylko do odwiedzanego oddziału,

• Pozostawanie w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną.

Ograniczenie odwiedzin wynika z konieczności stworzenia warunków bezpiecznej hospitalizacji osobom podatnym na ciężki przebieg zakażenia. Zachęca się pacjentów oraz ich bliskich do wzajemnej komunikacji telefonicznej.

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media