Obserwuj nas na

Starachowice

„SMOG ZABIJA”. Petycja do radnych dotycząca działań antysmogowych w mieście (zdjęcia)

Dodano

Sprawa smogu w Starachowicach co roku, w okresie grzewczym wraca jak bumerang. Maria Derra, lokalna działaczka społeczna, skierowała do Rady Miejskiej w Starachowicach petycję dotyczącą działań antysmogowych w mieście.

Za pośrednictwem kanałów społecznościowych zaapelowała również do mieszkańców miasta żeby pojawili się dziś na sesji rady miejskiej i pokazali, że im też zależy na oddychaniu czystym powietrzem. Na apel odpowiedziała grupka osób, część z nich miała ze sobą kartki z napisem „SMOG ZABIJA”.

Głównymi żądaniami protestujących jest zakaz palenia na terenie Starachowic węglem najgorszej jakości, zakaz spalania silnie rakotwórczych odpadów węglowych oraz rozpisanie na najbliższe lata planu likwidacji pieców węglowych, w pierwszej kolejności pieców najniższej klasy, tzw. kopciuchów.

Na koniec sesji prezydent Marek Materek odniósł się do petycji.

– Zwróciłem się z pismem do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wprowadzenie na terenie miasta Starachowice od 2024 roku zakazu eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w postaci węgla, drewna i ich pochodnych, a jest to związane z tym, że chcielibyśmy aby w naszym mieście również zakończył się problem smogu, przy czym równolegle prowadziłem rozmowy z Komisją Europejską dotyczące nowego RPO woj. świętokrzyskiego, w którym znajdą się środki na wymianę pieców. My jako gmina, nie prowadzimy w tej chwili na dużo większą skale programu gminnego wymiany pieców dlatego, że nie mamy na tyle środków własnych by w 100% finansować to z budżetu gminy, ale mieszkańcy mogą korzystać z programu czyste powietrze. Punkt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajduje się w budynku urzędu miejskiego na parterze, po to aby na jak najszerszą skalę można było wymieniać piece opalane węglę czy miałem, tak aby powietrze w Starachowicach było czystsze. Dziękuję za inicjatywę.

Poniżej prezentujemy jej treść:

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1195.) żądam:

Uchwalenia i wprowadzenia w życie uchwały antysmogowej w Starachowicach, wzorowanej na uchwałach antysmogowych obowiązujących w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Jeleniej Górze, Kaliszu i innych miastach, która powinna obejmować:

– zakaz spalania na terenie Starachowic węgla najgorszej jakości i silnie rakotwórczych odpadów węglowych,

– rozpisanie na najbliższe lata planu likwidacji pieców węglowych, w pierwszej kolejności pieców najniższej klasy, tzw. kopciuchów.

Nie mam wiedzy na temat ilości likwidowanych corocznie „kopciuchów” przez mieszkańców naszego miasta, uważam, że prowadzenie takiej ewidencji przez służby miejskie jest bezwzględną koniecznością. Pozwoli to skutecznie docierać z pomocą finansową do osób najbardziej jej potrzebujących.

Uważam, że dofinansowanie do wymiany pieca węglowego w Starachowicach jest dla osób o niskich dochodach zdecydowanie za małe oraz generalnie środki z budżetu miejskiego, przeznaczane na ten cel nijak się mają do ogromu zadań stojących przed mieszkańcami, które realizowane w kolejnych latach sprawią, że jakość powietrza ulegnie znacznej poprawie.

Dla porównania, dotacje w Krakowie wynosiły w 2016 r. dokładnie 100% kosztów wymiany pieca, w 2017 r. – 80 %, w 2018 r. – 60 %, w 2019 r. wynoszą 40 %, a ponadto wprowadzono programy osłonowe w zakresie dopłat do wyższych kosztów ogrzewania w związku z likwidacją pieców na paliwa stałe.

Tylko wielka mobilizacja mieszkańców, wsparta rzeczowymi, profesjonalnymi działaniami samorządów może sprawić, że zaczniemy oddychać czystszym powietrzem, a liczba zgonów wywołanych smogiem, szacowanych obecnie w Polsce na 50 tys. rocznie pozostanie tylko niechlubnym wspomnieniem. Aby działania antysmogowe były jak najbardziej skuteczne, należy je przeprowadzać w ścisłej współpracy z sąsiednimi gminami, o co również gorąco apeluję.

Wzywam Radę Miasta Starachowice do podjęcia natychmiastowych, zakrojonych na szeroką skalę, działań na rzecz walki z niską emisją, wzorowanych na skutecznych działaniach antysmogowych prowadzonych w Krakowie. Za każdy dzień Państwa zwłoki, w podejmowaniu decyzji w tej kwestii, płacimy wszyscy zdrowiem.”

Petycja głosami radnych została przekazana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Przypomnijmy, Gmina Starachowice w trosce o poprawę czystości powietrza walczy z tym zjawiskiem poprzez między innymi montaż systemu do badania czystości powietrza, wymiana autobusów komunikacji miejskiej, likwidacji tradycyjnych źródeł ogrzewania, oraz informowanie i edukowanie mieszkańców.

Continue Reading
Reklama

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Copyright © 2020 Spotted: Media